Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Milostný vztah

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 10. 12. 2020 20:50
Předmět: Re: Milostný vztah

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Kde je řečeno, že "nemanželský sex" je "smilstvo"?
Aha, zase zkoušení z prvního ročníku… např. namátkou 1. Kor. 7, 2-3, "každý ať má SVOU ŽENU" aby nepropadl smilstvu. Pokud někdo neuznává křesťanský svatební obřad, v podstatě se stává žena jeho manželkou když ji poprvé pozná. Když by si byli hypoteticky celý život věrni, tak je to v pořádku, ale protože Pán Bůh je Bohem smlouvy, pak my křesťané uznáváme manželství až když je stvrzeno právoplatným slibem před svědky. Jakýkoliv akt mimo je označen jako smilstvo, nebo v době trvání manželské smlouvy cizoložství, které je souzeno přísněji, protože je jejím porušením.
Více je např. v Novotného biblickém slovníku str. 920
"sexuální intimita je vyhrazena pro manželský vztah a je Bohem potvrzena a požehnána pouze v tomto smyslu" (Gn. 2,24) - tolik D.C. Stamps, Studijní Bible s výkladovými poznámkami str. 2040

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód