Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Budoucnost ČCE

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 04. 10. 2020 14:34
Předmět: Re: Budoucnost ČCE

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Tradiční biblický argument pro křest dětí už tu uvedl Janča. "Byl  pokřtěn on i celý dům jeho." A "dům" tady znamená i děti v  domě žijící. - A vaše kritika spících křesťanů je oprávněná, s tím  nepolemizuji. - Vysmívám, ano vysmívám se tady pietistické snaze postavit  nad tu propast lidské bídy žebříček "pietas". Kdy se rozplýváte  nad svou zbožností, třeba i nad svou pokorou a slabostí. Protože nic  takového nám nepomůže, jen to zhoršuje náš sklon k samolibosti. Spíše bychom  se měli Boží milosti držet jako klíšťata.
Boží milosti se musíme držet jako klíšťata, protože když se pustíme, zemřeme. Stejně zemřeme, ale "zůstaneme zakousnuti" v Kristu. A to je velká námaha (k té dostáváme sílu) ale také naprosto jasné osobní rozhodnutí a aktivita. Takže rozhodnutí pro Krista, obrácení, "držení se" není vůbec v protikladu k milosti. To je jen naše přízemní logika, v té Boží si to nijak neodporuje. Pokud budeme dlouho chrápat, můžeme se snadno pustit. Je dobré se stále s pokorou vracet k fundamentu, ale také stavět, budovat "ze zlata, stříbra a drahého kamení"- ne ze "slámy a klacků". Takže nestavíme žebříček přes propast mezi Bohem a námi (nebo propast bídy, to je asi synonymum) ale stavíme budovu, chrám, ve kterém přebývá Nejvyšší a máme být v něm "živými kameny" poté, co jsme součástí "sola gratia". Nezávisí na tom naše spása, ale máme být něco platní, že? Dnes jsme slyšeli kázání o tom, že náš život má být lákavý k napodobování pro naše potomky, ale i ostatní (T. Pavelka). Závěr- nebudu slovíčkařit a polemizovat, jestli pietismus ano, nebo ne, ale chci, ano toužím žít život tak, jako by to byl poslední den. Žít život v AKTIVNÍ víře v Krista a Vykupitele, vzývat Jej, nezůstat nic dlužen okolí ani své rodině a dětem. Chci toužit po duchovních darech a pomoci uvádět ve skutek vše, co měla první Církev. To, co dělám hůře, nebo jinak chci vidět a uznat že to "není ono", ne se vymlouvat že jsem "evangelík", protože to je Bohu úplně jedno. Dar milosti je pro mně závazek, i když spása je dokonalá. Chci se ptát blízkých na jejich vztah s Bohem, protože je lepší být v mnohém přísnější tady a pak nepřijít na Soud, než naopak. Cizelujme vztah s Pánem!!

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód