Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Budoucnost ČCE

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 10. 2020 18:35
Předmět: Re: Budoucnost ČCE

Ještě k SOLA GRATIA: v Evangeliích i epištolách máme naprosto zásadní důrazy na to, abychom se měli na pozoru, že jsme v boji atd… abychom o spásu nepřišli. Takže ano, spasení je zadarmo, Božím rozhodnutím, ale naše nakládání s tím POKLADEM dost zásadní i když je v hliněných nádobách. Takže naše rozhodnutí pro Krista - znovuzrození- je velmi důležitým krokem života víry, obzvlášť pro člověka vekřtěného do společenství jako nemluvně. Dále JE zásadní, jak a jestli vůbec svoji víru vyznáváme (před Bohem i lidmi)- v tom tradiční pojetí pokulhává. Sola gratia nemůže generovat duchovní spáče!! Právě sola gratia je velká vzpruha, závazek oddanosti našemu Pánu. Podřimovat jednou týdně na nedělních bohoslužbách není křesťanství. Na to vy, duchovní dávejte pozor a chtějte vykazatelné, zralé křesťany.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód