Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: vyznání víry

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 28. 01. 2020 18:57
Předmět: Re: vyznání víry

J. Polák: Ale tovítežejo. Každý, kdo s vámi nesouzní, je pochopitelně pohan. Jinak by s vámi souhlasil a baštil vám všechny vaše nálezky. To by pak pohan nebyl. Existuje jen víra poláková a pohanství.
Tak jinak. "Apoštolské vyznání víry je její (tj. Biblí) zdařilou definicí, převedenou do základních a jasných bodů." Váš osobní názor. Žádná samozřejmá pravda. Každé vyznání víry představuje naprostou zkratku. Byly časy bez Apostolika, jsou církve bez Apostolika, Apostolikum stěží může evangelium nahradit.
"Apoštolském vyznání se dodnes křesťané shodnou" - nepravda. Vzpomenu si namátkou na řadu církví, ve kterých Apostolikum nehraje roli. A žádnou povinnost vyznávat AV nemá ani člen ČCE. To, že se někde občas v nějakých sborech Apostolikum frekventuje, na tom nic nemění.
"Kristus byl v pekle (šeolu) během své smrti. Kázal duchům zemřelým za dnu Noe" - tohle v Bibli vypráví hlavně nebo dokonce jenom vysoce neseriózní Druhá epištola Petrova, pozdní a odvozený spis konzervující různé gnostické představy.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód