Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: vyznání víry

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 28. 01. 2020 18:42
Předmět: Re: vyznání víry

P.A.Semi napsal(a):
 Asi nemusí věřit…    Někde jsem to také četl, ale nevzpomenu si, asi…    Je to třeba i v druhé knize rukopisů z Nag Hammadi str. 133, "Svědectví  Pravdy" (překlad z koptštiny) :    > Vždyť Syn člověka vzal na sebe jejich prvotiny, sestoupil do podsvětí a  učinil mnohé mocné skutky. Vzkřísil tam mrtvé a vládcové temnoty na něj  žárlili, protože na něm nenalezli hříchu.    V poznámce pod čarou je k tomu odkaz na 1Pt3:18-20 …    V knize "Neznámá Evangelia, Novozákonní apokryfy" je o tom v tzv.  Nikodémově Evangeliu 7.3.4 asi šest stran textu (344-349), a kus dál  poznámky o odlišnosti rukopisů… Píše o temnotě Hádes, kam jako velké  světlo sestoupil Ježíš Kristus, a pak zas jak vystoupil a vyvedl odtud mnohé  Patriarchy, prý tam byli snad všichni kromě Henocha a Elijáše… (jenže  tahle "pohádková evangelia a legendy" pak nevzali do Kánonu…)    —–    Jinak si ale myslím, že to ohnivé "peklo" si vymysleli talmudisti  až po novozákonní době, a antická církev to od nich převzala… V evangeliu  se píše spíš o "nejzazší temnotě" - viz  http://bible.pialpha.cz/b?f=skripeni třeba Mt8:12 …    Třeba čerty Západ vůbec nezná a ani jsem pro to nenašel slovo v angličtině,  to zas pochází zřejmě ze slovanských pohanských legend, které nám tady  nechali nejspíš andělé na etnickou ochranu…
A jak se liší čert a démon? Je to synonymum. Žel čert je vykreslován v pohádkách dost neschopně a bezzubě. To je velká chyba. Děti odmalička znají jen neschopné čerty a malého Ježíška, který nosil dárky jen když byli malí a hloupí…. Pro bázeň před zlem i Bohem a víru v Krista naprosto devastující podmínky….. že by také důvod převládajícího českého pohanství?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód