Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: vyznání víry

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 27. 01. 2020 22:36
Předmět: vyznání víry

Dobře, vysvětlím jen, že existují lidé, kteří dělají z Božího Slova limonádu a tu pak kážou, nebo o ní píšou články. Prostě svoje názory takto různě prezentují. Snad už chápete, nic proti článkům. Začněme tedy Apoštolským vyznáním víry, které vychází z biblického pojetí spasitelné víry. Během svátostí při bohoslužbách ČCE je běžně citováno a dá se tedy říci, že věřícím křesťanem je ten, kdo jej srdcem vyznává. Srdcem se věří ke spravedlnosti, ústy se vyznává ke spáse.
Drahý čtenáři, věříš upřímně z celého srdce tomuto vyznání?
VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ. I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO, JENŽ SE POČAL Z DUCHA SVATÉHO. NARODIL SE Z MARIE PANNY, TRPĚL POD PONTSKÝM PILÁTE, BYL UKŘIŽOVÁN, UMŘEL A BYL POHŘBEN. SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH, VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ NA PRAVICI BOHA OTCE VŠEMOHOUCÍHO, ODKUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ. VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO, SVATOU CÍRKEV OBECNOU, SVATÝCH OBCOVÁNÍ, HŘÍCHŮ ODPUŠTĚNÍ, TĚLA Z MRTVÝCH VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT VĚČNÝ.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód