Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: jaká zbožnost?

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 24. 01. 2020 22:32
Předmět: Re: jaká zbožnost?

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jirko, rozumím vám. Popisujete pietistickou praxi. Jestli se vám daří, je to  fajn. (Např. tu námitku pana Cajthamla, že si ovšem dnešní lidé nikde  nenechají kecat do života, ovšem považuji za oprávněnou.) Jiná praxe, taky  stavěná na Bibli, je např. ta římsko-katolická, dnes stavěná kolem  eucharistie a dalších svátostí, s větším důrazem na numinózum. Obě jsou to  praxe, které chtějí dost předepisovat konkrétní způsoby. - Já bych však pro  lidi kolem sebe potřeboval nějakou zbožnost otevřenější, s větším ohledem na  lidskou rozdílnost. Která by jim nepředepisovala hned, jak mají věřit. Ale  více se zajímala, čemu a jak třeba sami věří. I pro takovou otevřenost bych  našel biblické podklady…
Aleši, to mně zrovna zajímá- čím na Vás moje důrazy působí pietisticky? Můžete třeba dát do kontrastu moje pojetí a jiné teologicky čisté pojetí bohoslužby? - to myslím vážně, já teologickou fakultu nemám, rád se v tom nechám poučit.

Pán Ježíš nás přišel osvobodit, takže souhlasím s tím, že je namístě nechat bratřím a sestrám volnost ve způsobech. Je ale asi dobré přesněji specifikovat co je tím myšleno. Každý třeba prožívá Boží přítomnost víc při jiné části bohoslužby, nebo má jiný projev. Napsal jsem např. že je chyba, když nejsou hlasité modlitby v rámci bohoslužeb. To ale neznamená, že nutím modlit se ty, kdo nechtějí. Stejné je to se zpěvem, svědectvím atd… Na druhou stranu- jsou zde biblické důrazy, které považujeme za normu a za dobré. Proto jsou standardem a odpůrci pracují na tom, aby je mohli přijmout. např. pravidelné navštěvování shromáždění, pravdivost Bible, její domácí studium a pravidelná modlitba, pokání, večeře Páně atd… Jaké konkrétní věci byste chtěl víc uvolnit a tak se přiblížit lidem?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód