Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Synod a manželství LBGTQ+

Od: Kazatel ČCE Jiří Tengler <>
Kdy: 12. 07. 2019 11:19
Předmět: Re: Synod a manželství LBGTQ+

Vy jste ale škarohlíd, který hned plánuje ten (podle sebe) nejkatastrofičtější scénář. Pro vás už je výsledek předem jasný - víte, že žába bude uvařena. Ale jste to vy, kdo ji hodil do pomyslného hrnce a postavil na kamna. Zkuste si někde opatřit trochu naděje a důvěry, že Duch Boží působí i v synodálech a že oni proto nebudou dělat zbrklá rozhodnutí, která jsou v rozporu s Písmem. Já takovou důvěru mám. Bůh je mocný. (Alespoň ten můj. Předpokládám, že máte stejného.)
Píšete: "Ptám se však, jak je možné, že toto téma vůbec synodem prošlo?? To většina synodálů připouští diskuzi o výlučnosti manželství tak, jak jej ustanovil Bůh?"
Prostě to téma tady je - ve společnosti i v církvi. Jak se k němu máme jako církev vyjádřit, když o tom zakazujete mluvit? Jak se má formulovat vyznavačské prohlášení, které bude mít břink a trvalost, když se na něm nebude důkladně pracovat? Z nebe nám nespadne. A poštěkávání v internetových diskusích nestačí.
Tzv. "liberální" tendence pochopitelně v církvi jsou a nejsou bezvýznamné ani neopodstatněné. Ale já také vím, že více než nějaké ideologické stanovisko je pro spoustu tzv. "liberálů" dobře po křesťansku mnohem důležitější láska k bližnímu. Prostě se narozdíl od vás nebojím, že se ti tzv. "liberálnější" urvou z řetězu a budou zbytek církve válcovat nějakým svým pojetím. Už jenom proto, že stojí o rozhovor, který zohlední i cizí vnímání Boha, Bible, víry, života. druhého. (Což u vás poněkud postrádám.)
— S tím antropocentrismem to ode mne byla čirá poťouchlost. Podle vás je antropocentrismus "nejstarším Satanovým svodem". Já však věřím, že díky Božímu antropocentrismu jsme spaseni. Tak co - je antropocentrismus dobrý nebo špatný? Chci tak ukázat, jak bezmyšlenkovitě a zkratkovitě zacházíte se slovy: Ocejchovat a zavrhnout. Že by mohlo být jiné chápání, jiný význam, to Vám uniká. Jak potom brát vaše dobře míněná slova vážně? Nepokřivil jste je zase nějak? Neubral jste jim někde něco z jejich síly? Nepřifouknul jste si někde jejich obsah, aby vám šel vhod?
(To budiž vysvětlením i pro Aleše W. Lze přibrat i Mt 25, kde Kristus chválí antropocentriky jakožto pravé christocentriky, zatímco halasné christocentriky kritizuje kvůli nedostatku antropocentrismu. - Uf.)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód