Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Synod a manželství LBGTQ+

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 10. 07. 2019 23:10
Předmět: Synod a manželství LBGTQ+

Vážená synodní rado,
synod po Vás žádá komisi k projednání LGBTQ+ manželství, tj. udělení statutu manželství pro páry, kde není muž a žena.
Ono to nikdy nepřestane? Kam až zajdou tyto liberální tendence? Kam až zajde touha se zalíbit naprosto všem?
Kam až zajde touha nahradit Kristovo učení nejstarším Satanovým svodem- antropocentrismem?
Prosím a žádám o důrazné zamítnutí takového rozhodnutí. Toto je hereze nejhoršího kalibru, znevažuje manželskou smlouvu,
kterou ustanovil sám Pán Bůh!!! Nic takového nesmíme připustit! Je to něco podobného, jako kdybychom povýšili na normální
jakékoliv jiné deviace nebo začali křtít psy a kočky. Takové rozhodnutí je pro skutečně věřícího křesťana beroucího Bibli vážně,
stejně jako pro náš žatecký sbor naprosto nepřijatelné.
Znovu také žádám oficiální distanc naší ČCE od akcí typu "Gay Pride" - s něčím takovým my nemáme ani nemůžeme mít nic společného.
Zdraví Jiří Polák,
starší sboru v žatci
znění návrhu synodu:
Usnesení č. 32: Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví
Synod ukládá synodní radě, aby jmenovala komisi, která se bude zabývat přípravou na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a přípravou stanoviska ČCE k otázce, zda je svazek dvou lidí stejného pohlaví partnerstvím nebo může být i manželstvím. Jmenovaná komise předloží výsledky své práce 2. zasedání 35. synodu ČCE.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód