Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: zoosexualita

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 05. 06. 2019 21:14
Předmět: Re: zoosexualita

pokud je pro Vás měřítkem "rovnocenné partnerství", založené na vlastním rozhodnutí, které ač nekompetentní je prostě rozhodnutím osobnosti- pak propagujete filosofii antropocentrismu. Středem všeho je člověk, vše je pro člověka a jen člověk rozhoduje co je dobré a špatné, lidské rozhodnutí je jedinečné, nedotknutelné ať je jakékoliv, pokud neškodí druhému. Toto je v ostrém rozporu s křesťanstvím, protože naším centrem je náš Stvořitel a Vykupitel. Antropocentrismus byl už prvním Satanovým pokušením lidí v ráji a dá se říci že je kořenem většiny zlého dodnes, navíc vysledovat komu dalšímu škodí je na začátku velmi těžké. Toto je křesťanský web, takže zde bude dále měřítkem to, co Bůh ve svém Slově zjevil člověku. Veškeré tyto "nápady" jsou pro nás křesťany samozřejmě tématem k diskuzi, ale rozhodně ne nějaký standard nebo referenční výchozí stupeň, ze kterého bychom měli vystupovat a být nuceni prokazovat správnost Božích řádů. To možná někde v hospodě, ale ne tady, uvědomme si to.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód