Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: zoosexualita

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 06. 2019 15:11
Předmět: Re: zoosexualita

Zkusím vám odpovědět z teologie Starého zákona, z té první, starší části Bible. Tuto teologii jsem studoval, ale mé znalosti nemusí být úplné, takže mě možná někdo chytřejší doplní či opraví.
Kořen té myšlenky, že homosexualita je něco špatného, pochází z prastarého kontextu představ, kdy se člověk snaží nepřirozeně násobit síly přírody: osít pole dvojím zrnem, pít krev jiného živého tvora. vařit maso kůzlete v mléku jeho matky apod. Násobit sexuální sílu tím, že spolu souloží příslušníci jednoho pohlaví. Tohle byl i účel kultické homosexuality v pohanských národech, které žily kolem Izraele. Božímu lidu však bylo toto vše zakázáno. Měl se spoléhat na to, co mu Bůh skrze přírodu dává "přirozeně" a jednoduše. - Pokud budete chtít v rozhovoru pokračovat, změňte "předmět" svého příspěvku, ať je přiměřený tématu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód