Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Homosexualita je-není léčitelná nemoc?

Od: Anonym: A.R. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 06. 03. 2019 22:45
Předmět: Re: Homosexualita je-není léčitelná nemoc?

Jiří Polák napsal(a):
 Jak už jsem psal- kéž bys měl pravdu! Kéž by bylo homosexuálů pořád stejně,  nápodoba homosex. chování byla neškodná a vlastně byly jakékoliv duchovní a  křesťanské aktivity a snaha o čistotu nesmyslné. Pak by platil váš bonmot:  "ať si každý dělá co chce, je to jedno, jen když tím nikoho  neomezuje".    PRAVDA, které jsme v Písmu uvěřili nám však říká něco úplně jiného. Staví  nás do ODPOVĚDNOSTI  za naše životy, slova i to jakým jsme příkladem. Definuje hříšné konání i  myšlenky a motivy.    - nevím kdy a kde jsem napsal že jsem jediný normální??  - čím se povyšuji?? popsal jsem jen rozdíl mezi NORMÁLNÍ a NENORMÁLNÍ  sexualitou  - ano mám naprosto nulový vliv svými komentáři cokoliv změnit. Síla Církve  je však  v modlitbách za uzdravení toho, co je nemocné a osvobození těch, co jsou  svázaní.  Náš Spasitel láme bronzová vrata a železné závory (to jsou brány smrti) a je  mocen  proměnit a uzdravit každého kdo v pokání přijde. Já jsem mezi hříšníky  vpředu, to nijak  nepopírám, tak chci hlásat Jeho milost, ale i hrozící soud.
Normální nebo nenormální sexualita neexistuje. Je to jen tvůj vymyšlený konstrukt, abys měl lidi jak škatulkovat. Povyšuješ se tím, jak se mnou jednáš. A znovu opakuju, že nestrpím, aby se se mnou jednalo jako s nějakou sexuální mašinou prolezlou všemi známými pohlavními chorobami, která nevynechá žádnou díru.
Co je v Bibli, mě nezajímá, fantasy mě nikdy moc nebralo a nemám v úmyslu s tím začít. Ale chovám se podle konvencí a neporušuju žádný zákon a ani se nepohybuju na hraně legislativy. Soud si můžeš hlásat někomu, koho to zajímá. Ale tyhle řeči na mě neplatí.
Modlitby ještě nikomu nepomohly. Můžu se modlit ke svému kamarádovi a ten moje modlitby vyslyší s mnohem větší úspěšností. Nejsem nemocný, tedy není co uzdravovat. Kdyby se mnou něco bylo, můj lékař mi to řekne. A když už jsme u toho, pořád věřím svému lékaři než nýmandům z diskuze, kteří jsou vždycky chytřejší než vystudovaní odborníci.
Nevím, co si od toho slibuješ. Myslíš si, že ti to všechno odkejvám?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód