Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Homosexualita je-není léčitelná nemoc?

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 06. 03. 2019 20:38
Předmět: Re: Homosexualita je-není léčitelná nemoc?

Jak už jsem psal- kéž bys měl pravdu! Kéž by bylo homosexuálů pořád stejně, nápodoba homosex. chování byla neškodná a vlastně byly jakékoliv duchovní a křesťanské aktivity a snaha o čistotu nesmyslné. Pak by platil váš bonmot: "ať si každý dělá co chce, je to jedno, jen když tím nikoho neomezuje".
PRAVDA, které jsme v Písmu uvěřili nám však říká něco úplně jiného. Staví nás do ODPOVĚDNOSTI za naše životy, slova i to jakým jsme příkladem. Definuje hříšné konání i myšlenky a motivy.
- nevím kdy a kde jsem napsal že jsem jediný normální?? - čím se povyšuji?? popsal jsem jen rozdíl mezi NORMÁLNÍ a NENORMÁLNÍ sexualitou - ano mám naprosto nulový vliv svými komentáři cokoliv změnit. Síla Církve je však v modlitbách za uzdravení toho, co je nemocné a osvobození těch, co jsou svázaní. Náš Spasitel láme bronzová vrata a železné závory (to jsou brány smrti) a je mocen proměnit a uzdravit každého kdo v pokání přijde. Já jsem mezi hříšníky vpředu, to nijak nepopírám, tak chci hlásat Jeho milost, ale i hrozící soud.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód