Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 13. 10. 2006 14:48
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Děkuji za opětovné zveřejnění bodu ze zápisu AS ETF týkajícího se situace kolem kavárny Marathon. Rád bych na něj reagoval.
a) Na právních vadách smlouvy má ETF UK jistě svůj díl. Nájemce, podepsal smlouvu předloženou fakultou v tzv. dobré víře.
b) Konstatování ekonomické nevýhodnosti je věc k diskusi. Přímo úměrně případnému většímu benefitu pro ETF UK porostou ceny v kavárně. Byly-li by ceny příliš vysoké, studenti budou prostě chodit jinam. V kavárně by se v optimálním případě pouze změnila klientela.
VĚCÍ, KTERÁ MI V TOMTO BODĚ VADÍ JE, ŽE O EKONOMICKÝCH DŮVODECH NENÍ VE VÝPOVĚDI ZE DNE 14.7.2006 ANI SLOVO. I kdyby se však měly skrývat pod všeobecnou formulací výpovědi, NEJSOU Z HLEDISKA PRÁVA RELEVANTNÍM DŮVODEM PRO VYPOVĚZENÍ TAKTO FUNDOVANÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU.
c) Stále mi není zřejmé, co se KONKRÉTNĚ skrývá pod větou "nespokojenost s tím, jak kavárna slouží fakultě".
d) To že jsou současné vztahy mezi nájemcem a ETF UK na bodu mrazu je, myslím, v nemalé míře zapříčiněno způsobem, resp. formou jednání, jakým se fakulta prostřednictvím Ing. Svobodové snažila smlouvu vypovědět.
e) Doporučení uspořádat anketu mezi akademickou obcí ohledně budoucího fungování kavárny je jednoznačně krok správným směrem.
S pozdravem M. Soběslavský

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód