Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Od: Anonym: senat <> ( ---.diakoniecce.cz )
Kdy: 09. 10. 2006 22:06
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Ze zápisu schůze AS ETF UK 25. září 2006
7. Správa budovy a kavárna Marathon. Doposud uzavřené smlouvy vykazovaly celou řadu právních vad, zároveň byly pro fakultu ekonomicky nevýhodné. O správu budovy se ucházelo sedm firem. Komise jednu na základě předložených nabídek vybrala. Zatím se jeví možnost ušetřit až 400.000,- ročně. Situace s kavárnou Marathon se ukázala komplikovanější než bylo původně předpokládáno. Pro výpověď současnému nájemci kavárny existovaly zhruba tři důvody: právní vady smlouvy (zde došlo k pochybení i ze strany současného děkana, který po svém nástupu do funkce podepsal na základě dobrozdání svých spolupracovníků prodloužení smlouvy o dva roky); ekonomická nevýhodnost pro fakultu (fakulta hospodaří se schodkem, logicky se tedy snaží o zlepšení svého hospodaření, resp. o eventuální možnosti zvýšení svých příjmů; nájemci se oproti tomu vyplatí kavárnu na prázdniny víceméně uzavřít); nespokojenost s tím, jak kavárna slouží fakultě. Stav věcí i vztahů (mezi vedením fakulty a nájemcem) je v současné době nešťastný a konfliktní. Dohoda se zatím nejeví. Současný pronajímatel tedy zůstane pravděpodobně do konce roku 2007 podle platnosti uzavřené smlouvy (ta se však při případné kontrole může stát fakultě zdrojem nepříjemností, případně i sankcí). Senát s děkanem mluvil o tom, ze část studentů problematiku Marathonu sleduje a ne všemu rozumí (např. diskuse na evangnet.cz).
AS ETF UK bere na vědomí a podporuje stávající kroky vedení fakulty ve věci kavárny Marathon. Dále žádá vedení fakulty, aby svůj postup a představu vyjasnilo akademické obci. Novému senátu doporučuje, aby se akademické obce dotázal formou ankety na její představu o budoucím využití prostoru současné kavárny Marathon. 5-0-1

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód