Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

Od: Anonym: Tomáš---.wia.cz )
Kdy: 17. 01. 2019 18:51
Předmět: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

jedna paní napsal(a):
   Jsem křesťanka a právě proto, že je u mě na prvním místě milovat bližního  svého, tak to nepodepíšu. Chce to trochu empatie místo předsudků  povyšovaných na pravdu.
Pán Ježíš neučil na prvním místě milovat bližního svého, ale až na druhém: „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ [Matouš 22:36-40, Ježíš citoval 5.Mojž. 6:5]

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód