Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: terapie homosexuality

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 21. 12. 2018 22:41
Předmět: Re: terapie homosexuality

Používejte si záplaty jaké chcete, každopádně bych byl rád, kdybyste si přečetl práci na začátku tohoto vlákna, stejně jako i další lidé s deviantními sklony, kteří se stávajícím stavem evidentně spokojení nejsou, což dokazují tím, že sem vůbec chodí. Myslím, že já jsem si od Vás "arothrockele" přečetl asi nejvíc primitivních urážek, což jsem nijak neopětoval, protože se tím nechci nijak zdržovat a být zacílen k tématu.
Blíží se svátky narození našeho Spasitele, tak i Vám z celého srdce přeji, aby Mesiášovo narození a oběť ani pro Vás nepřišly nadarmo. On je schopen osvobodit z jakýchkoliv pout a připravil nám život ve svobodě a radosti, zná nás každého jménem. Kéž by i další rok byl ve znamení požehnání pro Vás všechny, ať je to rok duchovního růstu, rok velmi dobrý, rok prosperity a splněných všech Vašich přání, pokud jsou Bohulibá. Toto přeji všem, obzvlášť bratřím a sestrám v Kristu. Mám velkou radost, když vidíme jepičí život různých heretických nápadů (Nota nebe) nebo teď nově program ATM, z jeho přepracování jsem měl obzvlášť velkou radost. Prosím modlete se spolu s námi proti ratifikaci té Istanbulské smlouvy, pokud můžete.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód