Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Od: Anonym: Miroslav Hrabaň - nájemce kavá---.srcce.cz )
Kdy: 29. 09. 2006 10:11
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Děkuji panu M.Soběslavskému za snahu zprůhlednit kauzu "Výpověď z nájmu kavárny Marathon". Informaci bych chtěl doplnit o stručný obsah jednání s tajemnicí fakulty Ing. Svobodovou ze dne 6.9.2006. Sdělení Ing. Svobodové:
1)Jsem na Fakultě historicky krátkou dobu a nemám žádný osobní zájem na výpovědi. Vyjadřuji pouze stanovisko kolegia děkana.
2)Novinka - Majitel budovy SR ČCE si stěžuje na úroveň kavárny.
- Bylo ověřeno u synodního seniora, že SR ČCE si za celou dobu fungování kavárny, tedy deset let, na kavárnu ani jednou nestěžovala.
3)Novinka - Fakulta má lukrativní nabídku na využití kavárny.
- Kde se vzala? Dosud nemohlo být vypsáno řádné výběrové řízení. 6.9.2006 nebylo ani ukončeno výběrové řízení na správu budovy.
4)Novinka - Rozbor podnájemní smlouvy z právního oddělení U.K.
- Zatím jsem neměl možnost přečíst. Bude-li na stejné právní úrovni jako výpověď ze 14.7.2006, tak snad ani nebudu chtít.
5)Ekonomické důvody k výpovědi, neudržitelně nízké nájemné.
- Se srovnatelnými kavárnami v dané lokalitě, jako je Rybka nebo Jericho, máme opravdu nižší nájemné, ale také nižší ceny. Vyšší nájemné bude znamenat zvýšení cen a tím menší dostupnost pro studenty. - Při zřizování kavárny se nepočítalo s ekonomickým přínosem pro fakultu. Původně to mělo být neziskové knihkupectví nakladatelství Oikoymenh. Přínos měl být spíše v rovině etické. - Za deset let existence Marathonu se v kavárně uspořádalo mnoho nekomerčích akcí typu: autorská čtení, úvodní prezentace nových knih, vernisáže obrazů a fotografií, koncerty všech žánrů včetně klasické hudby, natáčení publicistických pořadů pro ČT, oslavy narozenin, svateb, pohřební rozloučení etc. Tímto se kavárna spolu s ETF, v jejíž budově sídlí, dostala do povědomí kulturní veřejnosti. Tuto tradiční hodnotu nepřebije nepodložené osočování, ale možná ji přebijí ekonomické zájmy fakulty. Doba je asi zlá. Zachovejte nám přízeň. Děkuji.
Mirosla Hrabaň (Alpín) t.č. kavárník

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód