Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 25. 09. 2006 00:29
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Rád bych reagoval na výše zmíněné zápisy ze schůze AS ETF UK. Tedy k bodu 3. Prosba o zřízení prostor pro neformální setkávání studentů A/ Senát podporuje studentskou iniciativu na zřízení společenské nekuřácké místnosti, kterou senátu předložila Marie Medková a spol. 8-0-1 : Ač sám silný kuřák, trpím velkými ohledy vůči nekuřákům a proto tento bod v plné šíři podporuji. Pokud by oním prostorem měl být Marathon, přišel by o nezanedbatelnou část pravidelné klientely. Je jistě možné domnívat se, že jinou cílovou skupinu by to oslovilo, ale na základě svých zkušeností si myslím, že by nebyla velká. Soudím, že parametrům tohoto požadavku by plně odpovídala současná kaple, kde se vyjma každotýdenních bohoslužeb, pokud vím, téměř nic neděje. Současně tento prostor disponuje vlastním sociálním zařízením etc. B/ Doporučujeme vedení fakulty, aby kavárna Marathon byla nekuřáckým prostorem v době do 18.00 hodin. Toto doporučení oznámí vedení fakulty dopisem místopředseda AS ETF UK. AS ETF UK pověřuje senátora Dušana Coufala, aby toto usnesení konzultoval s tajemníkem a pronájemcem kavárny. 6-1-2 : Protože, jak jsem již napsal, jsem silný kuřák, domnívám se, že doporučení v tomto bodě uvedené je za současných podmínek nesmysl. Prostor, v němž by se cca 5-6 hodin denně kouřilo, pohltí pach cigaret a kýženého efektu by nebylo dosaženo. Je možné jej podpořit velmi kvalitní vzduchotechnikou, ale ta nyní v Marathonu není. Stávající vzduchotechnika je téměř nefunkční. Bylo by pochopitelně nutné sundat současné omítky až na cihlu, udělat nové a vyměnit žaluzie. K bodu 2. ze schůze AS ETF UK 19. června 2006 : Zajímalo by mě, kterým konkrétním potřebám fakulty smlouva nevyhovuje? Děkuji za odpověď. S pozdravem Martin Soběslavský

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód