Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Od: Anonym: senat <> ( ---.diakoniecce.cz )
Kdy: 18. 09. 2006 19:18
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Ze zápisu schuze AS ETF UK 25. června 2005 3. Prosba o zřízení prostor pro neformální setkávání studentů A/ Senát podporuje studentskou iniciativu na zřízení společenské nekuřácké místnosti, kterou senátu předložila Marie Medková a spol. 8-0-1 B/ Doporučujeme vedení fakulty, aby kavárna Marathon byla nekuřáckým prostorem v době do 18.00 hodin. Toto doporučení oznámí vedení fakulty dopisem místopředseda AS ETF UK. AS ETF UK pověřuje senátora Dušana Coufala, aby toto usnesení konzultoval s tajemníkem a pronájemcem kavárny. 6-1-2
Ze zápis schuze AS ETF UK 19. června 2006
2. Kavárna Marathon Senát vítá a podporuje rozhodnutí kolegia děkana o vypovězení stávající nájemní smlouvy, která nevyhovuje potřebám fakulty. 7-0-0

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód