Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 09. 2018 09:44
Předmět: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

Petrovi: ani mně nepřipadá tvůj (ironický) příměr korektní. Proč se vysmíváš větě, že "Manželství je instituce ustanovená Bohem."? Pokud se mýlím, oprav ty mně, ale podle zásady, že máme Bibli vykládat Biblí, nacházím ustanovení manželství ve slovech Gn 2,24: "Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem." A u Ježíše pak potvrzení tohoto v Mt 19,5-6: "Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo' - Navíc mi připadá, že tohle Ježíšovo slovo, předpokládající svazek jednoho muže a jedné ženy, koriguje i sz praxi mnohoženství, podle zásady, že podle souladu s evangeliem má být posuzováno i všechno ostatní v Bibli.
Vůbec bych doporučoval se v těchto "diskusích" ironii spíše vyhýbat.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód