Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 06. 09. 2018 20:55
Předmět: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

Nevím, jestli jste si při četbě Bible zapamatoval co čtete, nebo jen plácáte nesmysly?? Kolik žen stvořil Bůh Adamovi? Jaká jsou psána doporučení pro muže? jak dopadla Sářina "akce" v případě Abrahama? Jaký byl příběh Jákoba, chtěl mít čtyři ženy? Jaký byl výsledek? Jak dopadla Šalomounova nevázanost co se týče žen? Jak dopadl Samson když si šel hledat ženu podle svého? Co David?
Zkuste odpovědět na tyto otázky a uvědomte si, jaký byl Boží plán pro člověka a jak to člověk svojí nevírou nebo nevázaností vždy zkazil.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód