Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: autorita Bible

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 09. 2018 13:54
Předmět: Re: autorita Bible

Danieli, na tento příklad Ježíšova "volnějšího" vztahu k ustanovením SZ jsem se odvolával právě o příspěvek výše, na mysli jsem měl právě tento oddíl z Mk 2,23-28. Ale podle mě pro tuhle argumentaci, kdy chci Ježíše postavit za příklad pro naše posuzování, tak vhodný (srozumitelný není). Syn člověka je pánem nad sobotou - ale jakými pány nad Biblí jsme my? Sobota je učiněna pro člověka - ale jak si můžeme posloužit (proti jejich doslsovnému smyslu) jinými ustanoveními Bible? Jak tomu rozumíte prosím vy?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód