Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

Od: Anonym: J. Polák <> ( --- )
Kdy: 31. 08. 2018 11:45
Předmět: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

1. Manželství je instituce ustanovená Bohem. Církví bylo manželství určeno za svátost, tzn. akt budující víru, akt žehnající. V protikladu k tomu jsou deviace a sex. nevázanost důvodem prokletí pohanských národů, které "země vyvrhla" před příchodem Izraele (3. Mojžíšova). Skutečně věřící člověk o tom nemá pochybnosti. 2. Další ústupky LGBT deviantům nejsou už znakem tolerance, ale útokem na rodinu. Pokud sledujete veřejné dění, tak požadováním dalších a dalších práv již dávno přešli LGBT aktivisté do ofenzívy. 3. Pokud je Vám jedno, jak Vás náš nebeský Otec vidí, jste v našem národě celkem běžný bezbožník, podle překladu ČEP "svévolník" nebo podle 21. stol. "ničema". Nechápu, proč by měl Bůh nějak zasahovat proti smilstvu nezletilé dívky lehkých mravů. Tyhle typy mládeže jdou často lehce poznat, mají "oči plné smilstva" (biblický pojem), tzn. čekají jen na vhodnou příležitost, navzdory všem varováním. Ať je po jejich, sami si tím zkazí mládí.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód