Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 07. 2018 08:09
Předmět: Re: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

bylo by to asi téma dobré k diskusi. A asi bych i souhlasil s vaší tendencí. Ovšem tak, jak je to napsáno s tím vůbec souhlasit nemůžu. Volíte příliš silná a přehnaná slova, co pak zbývá tomu, kdo se s nimi chce vyrovnat? Prý "ubohá úlitba CCE vládnoucí mainstreamové vlně" - co je v otázce Slušných lidí a této divadelní hry hlavní proud názorů? Nacházím silný proud na obou stranách názorového spektra. Prý "bezpáteřnost CCE a její neukotvení v základních principech" - jaký základní princip myslíte? a také: tady schválili toto prohlášení zástupci církve, kterých je asi 80, myslíte si, že o základních principech víte lépe vy sám než oni? - A tak se chci diskusně vztáhnout k věci jediné: píšete "Podstatné jsou slova, případně činy – ne původ těch osob, kteří je říkají!" Při pokušení na poušti používal i ďábel biblická slova, a přesto ho i je Ježíš - pochopitelně - příkře odmítl.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód