Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

Od: Anonym: Karel Řežábek <> ( --- )
Kdy: 30. 06. 2018 18:03
Předmět: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?
Četl jsem Prohlášení synodu z 2.6.2018 - http://synodcce.cz/category/zpravy-ze-synodu/ . Pro jednoznačnost ho níže uvádím v plném znění, včetně komentáře barevně. Je mi z něj stydno. Je ubohou úlitbou CCE vládnoucí mainstreamové vlně, aniž by CCE k tomu kdo nutil. Podstatné jsou přeci slova, případně činy – ne původ těch osob, kteří je říkají! Vždyť to je právě podstatou rasismu, že původ klade na přední místo. Synod se zachoval právě tak. Nechávám přitom stanou rozbor otázky, nakolik Slušní lidé jsou „skupina spojená s fašismem a neonacismem“ a nakolik je to jen nálepka, která se dnes v tisku a televizi s oblibou dává všem, kteří s mainstreamem nesouhlasí. Jistě to znáte: není mainstreamu příjemný, tak je: „populista, nahnědlý, extremista, fašista, neonacista,…“. Většinou naprosto bez vazby na původní obsah těchto pojmů. V podobenství o Samaritánovi (Luk 10,33) Ježíš ukazuje, že právě dobrý původ není zárukou správných činů, ba naopak. Co bychom si mysleli, kdyby přepadený, jemuž Samaritán pomohl, posléze vydal tiskové prohlášení, že od Samaritána jako nečistého žádnou pomoc nechtěl přijmout?! Ježíš mluvil i se Samaritány „se kterými ostatní neobcovali“ - viz J4, 27-42. Ba pobyl tam řadu dnů. A nyní se kdosi odvažuje, dokonce Synod církve, prohlásit, že někdo není hoden se zastat Ježíše? Když už se Synod jako vrcholný orgán ČCE nezastal Ježíše / jeho mediálního obrazu, jak učinil např. D. Duka za katolíky nebo M.Alrawi za muslimy, mohl alespoň mlčet. Bezpáteřnost CCE a její neukotvení v základních principech, projevená v tomto Prohlášení, je dalším hřebíkem do její rakve. CCE řeší prudký úbytek členů, řadu vymírajících sborů. A pak svým (zbývajícím) členům - jako hlavní prohlášení Synodu na WWW - pošle zprávu, že více než její základní hodnoty je pro ni důležité vyhovět mainstreamu. Kdyby raději mlčela, když už je nedokáže sama hájit! Jen na okraj: ve WWW Zprávách Synodu jsou podrobně popsány mnohé velmi praktické body z jeho jednání (financování, úvazky kazatelů, …), naprosto chybí jakákoliv témata dotýkající se víry, misie, myšlenek. Jen jediná – to výše uvedené prohlášení, kterým si CCE „kálí do vlastního hnízda“. Není pak divu, že CCE vymírá /umírá. Je mi to líto. S pozdravem Karel Řežábek e-mail: 13.6.2018 Prohlášení synodu Synod Českobratrské církve evangelické, který se sešel v Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, přijal toto prohlášení: „Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. (Tím asi se chce říci, že nechce mít vlastní priority a vlastní názor?! Že vnímá, kam „vane vítr“ a podle toho bude vydávat prohlášení?! Před 40 lety by se napsalo: „CCE je spjata s pracujícím lidem, který pod vedením KSČ buduje socialismus“)
Proto nesmíme připustit….(je snad CCE výkonným státním orgánem , který připouští, aby se - mimo její sbory - něco dělo či nedělo?…),
aby někdo o své vlastní vůli (…a jaká vůle než vlastní je za našimi slovy a činy?..)
například určoval… (protest není určování, přičemž pobírá-li divadlo dotace z daní nás všech, je to věc veřejná a protest oprávněný…).
co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry…..( a to je právě chyba. Namísto myšlenek řešíte, kdo j se jich zastal….)
Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání……. (Jako bychom řekli: „Odmítám, aby mi Samaritán spojený s společností špatně věřících, od Boha nevyvolených, pomáhal, protože to je určitě jen nějaká zástěrka“….)
V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist …(..jak hloupě napsáno, šíření nenávisti může být téměř cokoliv, něco jako „rozvracení republiky“ za komunistů…….)
a brání svobodě,…(…svoboda je k čemukoliv?)… mluvili jménem křesťanů.“ (…když křesťané za sebe nedokáží mluvit, přijměme pomoc od jiných. Jako ten potlučený od Samaritána.)
Litomyšl 2. 6. 2018, 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické
https://www.denik.cz/divadlo/jezis-v-brnenske-hre-znasilnuje-muslimku-lide-protestuji-20180406.html Pozn: Podle předsedy ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan Alrawiho není dobré takto zesměšňovat postavy proroků, ať už by šlo o Ježíše nebo Mohameda. „Jsou to ikony, které zastávají dobro, a když už je chce někdo napodobovat, mělo by to být jen v dobrém. Ačkoliv souhlasím s názory podporující svobodu projevu a umělecké tvorby, dostat Ježíše do podobné scény, jako je ta s muslimskou ženou, není podle mého názoru vhodné a naprosto chápu rozhořčení křesťanů. Možna by stačilo ve scéně znázornit křesťana ale nikoliv Ježíše," okomentoval.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód