Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Zvědavost:

Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 07. 01. 2018 22:02
Předmět: Re: Zvědavost:

Trochu jsem Vás vytočil, takže pletete nesourodé věci. To nebyl můj záměr. Zaujal mě jen projev strachu ze slov, pak jsem si trochu neodpustil rýpnutí.
Vaší postkomunistické realitě moc nerozumím, nahlížím ji jen z vnějšku. Trochu ji chápu na pozadí denzifikace, která probíhala ještě v době, kdy jsem se narodil, ale nikdy to pro mě nebyl akutní problém.
Sociologie však není náboženství, jen čistá věda. Sociologové jsou ješitní, někdy podporují falešné režimy, jindy hájí jen svojí pozici na univerzitách, ale to není obsahem vědy. Sociologie nemá neomylných knih, vědci stanovují hypotézy a teorie, ale sami je bourají, když je třeba. Já doufám, že mí žáci nebudou tupě opakovat, co jsem jim řekl, ale že i rozpoznají mé nedostatky a omyly, aby i můj omyl posloužil posunutí hranice poznání někam dál.
To si spolky, které řídí historická kniha, moc dovolit nemohou. Postupují tudíž výkladem, ale ten někdy nabírá dost bizarních podob. Díky islámskému terorismu se do tohoto výzkumu dost investuje. Dřív si sociologové a politici mysleli, že to s těmi knihami nesouvisí, že jde o frustraci z chudoby a podobně, ale dnešní náboženští fanatici se často rekrutují z privilegovaných vrstev.
Sociologie má i své normativní větve, někdy i futurologické, ale je li o morálce, tak ji nevytváří, jen zkoumá, jak ji společnost vytváří a jak funguje.
Sám víte, že jediné "jasné přikázání bible", tedy hlavně pana Ježíše, je, aby se jeho žáci milovali až za hrob. Tím své žáky A. Comte naštěstí nezavazoval :-). Přesto i tuto víru dva tisíce let úspěšně mění její organizace na nástroj nenávisti, vzájemného podezírání a odporu. Nezlobte se na mě, ale i matematici si umějí mezi sebou v případě sporu naslouchat spíš, než dva teologové. A nemyslím to ani vůči Vám osobně, ani vůči Vaší církvi, nijak zle. Je to prostě fakt.
Na druhou stranu, při sledování poločasu rozpadu křesťanských diskusních fór měl Evangnet docela výdrž. Grano Salis padlo podstatně dřív.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód