Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: novoroční poselství

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2018 10:58
Předmět: Re: novoroční poselství

Nedaří se mi to video pustit, tak jsem si četl jen text poselství, které je v kastlíku pod obrazem. _ Není to slátanina, to tedy určitě ne. Promluva má pečlivou stavbu, která ovšem asi při jednom slyšení zjevná není. - Výsměch, že jsou tu uvedeny banální příklady, jak se projevuje svoboda člověka? Např. tím, že se usmívá, že je rád na světě? To považuji naopak za myšlenku velmi dobrou: tak se dnes projevuje svoboda od obvyklého reptání na politiku, od pocitu, že jsme (znovu) obětí poměrů.. - A v příběhu o Niemoellerovi nacházím i implicitní a nenásilné evangelium - jeho upřímné hluboké pokání a rozhodnutí k oběti pro druhé. - Pro mě zůstává otázkou, zda je to vše aspoň pro některé diváky zřetelné.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód