Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Panna Maria

Od: Kazatel ČCE Jiří Tengler <>
Kdy: 23. 12. 2017 21:04
Předmět: Re: Panna Maria

Ta výpověď o Mariině panenství se natolik vymyká jakémukoliv našemu povědomí o sexualitě, že ji nelze logicky zpracovat a využít. Kde najdu nějakou paralelu, podle níž bych byl schopen o ní uvažovat? Jak chceš z takové absurdity vyvozovat nějaké tvrzení, vést nějakou argumentaci? Čím je ověříš? Tam prostě argumenty nestačí. Proto jsem si zameditoval - spása přichází na svět, odložte úvahy o sexualitě stranou! Stejně nic kloudného o jejich souvztažnosti nevymyslíte! Dokážete snad nějak vysvětlit, že Spasitel byl panensky počat? (Mimochodem - sem řadím i Ježíšův výrok ve sporu o vzkříšení, že "po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.")
Problematické je i ztotožňovat panenství s čistotou. Tradičně to tak bylo chápáno, máme to i v písni "Narodil se Kristus Pán" - z života (= z lůna) čistého. Podobně i při vstupu do kláštera byl požadován slib "čistoty" neboli pohlavní zdrženlivosti. Ale je to zavádějící pohanská náplava v křesťanství. Pro Bibli na pohlavnosti není nic špinavého, první Boží přikázání (Gn 1) je na užití pohlaví přímo zaměřeno: Ploďte se a množte se. Pro židy každý, kdo žil v manželství a konzumoval je, byl čistý, resp. jej znečišťovaly jiné věci, než manželské soužití. I matka deseti dětí je čistá, dbá-li na Pána Boha. Terminologie čistoty ve středověku prakticky zdegenerovala. Jak reformace, tak i katolictví se postupně od oné glorifikace nepohlavnosti distatncovalo. Ostatně i onen zde citovaný Katechismus katolické církve dnes pojímá čistotu mnohem šířeji, než jak ji církev chápala ve středověku.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód