Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 12. 2017 09:26
Předmět: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

Danielovi: nevím, na koho všechno myslíte, kdo považuje h. a m. za hlavní otázku, ale já to nejsem určitě. Josu to otázky podružné teologicky i eticky. Jen prostě ležely na stole, a tak jsem se pokoušel poctivě a slušně je uchopit. Asi máme slyšet otázky, které jsou nám lidmi kladeny, a neodpovídat způsobem, že jiné jsou důležitější nebo je nutno je odpovědět napřed.
Jirkovi: to nebezpečí zrušení Sola scriptura jsi pojmenoval dobře: "podle čeho pak měřit"? Ale ještě větší nebezpečí než zrušení měřítka, které i tak může i laikům připadat velmi těžko použitewlné, i písmácky laik pochopí, že Bible je velmi rozmanitá a zdůvodnit se jí dá téměř všechno, mi připadá tentýž problém pojmenovaný jako "bereme tím laikům Bibli z rukou". - Zdá se mi, že případy zrušení doslovnosti, které jsi pěkně uvedl výše, jdou zdůvodnit souvislostmi. Že jde v Bibli samotné najít důvod,proč byla doslovná platnost toho či onoho přikázání zrušena. Ale u h. ne.? Nebo se pletu?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód