Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 10. 12. 2017 21:37
Předmět: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

Tomu "výsadnímu" nerozumím. Asi, jako když Platon považoval lásku mezi dvěma muži za vyšší typ lásky, než láska mezi mužem a ženou?
Ovšem oba také víme, že pokud jde o obcování muže s mužem (přesněji: vstup s mužem na lože ženy), zejména pak to, co Bible kralická nazývá "sodomářstvím" má, (když tedy zalistujeme hebrejskými slovníky) náboženský podtext. Rovněž, že pasáže Levitiku byly psány hlavně proto, aby Židé v zajetí nesplynuli s Babyloňany. To už ale není vůbec náš problém.
Ostatně sám Ježíš odsunul spousty starozákonního materiálu ve prospěch dvou, či ještě lépe: 1,5 verše z Tóry, a to ještě L vyhmátne problém, kdo je bližní? I podle Levitiku je to příslušník židovského národa. Ale L jej rozšíří na každého člověka, zejména člověka v průšvihu. Tím pracuje s autoritativním textem dost kreativně.
Mimochodem, do jaké míry smí křesťan nad Biblí kriticky uvažovat, třeba si položit otázku, zda není v textu něco pomýleného?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód