Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 12. 2017 21:26
Předmět: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

Danieli, snad si rozumíme, že se tady nesnažím působit, že mám na vše odpověď. spíše mě baví odpovědi hledat, na dobré otázky. a nejsem nijak dobrý starozákoník. - např. s tím osíváním pole dvojím semenem, to je starý a silný argument pro zlehčování zákazu h. vždyť oba zákazy stojí v leviticu vedle sebe, a když už nikoho nenapadne požadovat jeden, proč by měl platit druhý? vysvětlovali nám to asi tak, že osívání pole dvojím semenem byla snaha manipulovat s plodivou silou země, místo toho, aby boží lid spoléhal na Hospodina, který jediný dává dobrou úrodu. - stejně tak jedení masa s krví bylo v podezření, že chci do sebe načerpat životní sílu zvířete, jejímž byla krev nositelem, místo abych spoléhal jen na životní sílu od Hospodina. to jsou pravdy, které by asi měly platit vždy, ale pak se ty texty četly v prostředí, kde už tohle vnímání světa nebylo. ještě Ježíš říkal, že ani čárka ze Zákona nepomine. apoštolové už se odvážili slovní znění mnoha zákazu zrušit, když snad bude zachován jejich záměr - spoléhání jen na Hospodina. asi se vystavovali podezření, že "pojedli ze stromu poznání", když se odvažují rozsuzovat, které zákazy ještě platí doslovně a které už ne, ale prostě se toho odvážili. - můj ostýchavý názor: také také odsouzení h. se vztahuje už jen na případy, kde se ztrácí povědomí o její defektnosti či se z ní dělá dokonce něco výsadního.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód