Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 12. 2017 19:00
Předmět: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

.. a ještě k tomu, zda "lze za hřích označit vrozenou dispozici". tady musíme rozlišovat pojem "hřích" a "vina". taková sexuální orientace jistě není vinou člověka, který se s ní narodil. pojem "hříchu" je však širší. raději ocituji: "V překladech je nutno rozlišovat hebrejské slovo ACHAT, tj. člověk, který se dopustil hříchu aktivním způsobem, a AŠAM, což znamená být pasivně vinen, tj. pasivní hříšnost. AŠAM je hříšnost bez osobní viny, je to záležitost příslušnosti k nedokonalému stavu."

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód