Odpověď na příspěvek: Re: hledači

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 23. 11. 2022 09:04
Předmět: Re: hledači

„Církev fakt nemůže za vaše pos*ané životy.“ Takto téma sám nestavím, napřiklad proto, že svůj život nepovažuji za pos*aný, ale církve za pos*ané v podstatě považuji. Určitě zcela zodpovědně za takové považuji všednost i svátečnost dvou největších církví v ČR (řk, čce), zároveň jsem se dostatečně setkával s projevy menších evangelikálních církví na to, abych detekoval jejich nechutnou podstatu. Potíž církve vidím v tom, že je výrazně postavena na mocenské manipulaci, lidské malosti, na předstírání, nemalé míře psychopatie a cynismu, na exploataci psychóz, na bazální intelektuální nepoctivosti, na nedospělosti a absenci sebereflexe. Takto tomu mohlo být klidně dříve nebo i odjakživa. Potíž je v tom, že v současném civilizačním modelu narazila kosa na kámen: postmoderní společnost si vytvořila velice vitální míru kritičnosti, nemilosrdné kritizovatelnosti, je to kultura „new visibility“, kdy je vše velice vidět a nic se neubrání široké tematizaci. Církev není (nikdy nebyla) na podobné nároky připravena a trapně v konfrontaci s nimi selhává.
Já sám jsem sice NeKostel nějak potkal a z toho, že se pokouším o jakousi advokacii toho projektu, může vznikat dojem, že mám ke NeKostelu nějaké nadstandardní sympatie. To je ale určité nedorozumění. NeKostel je také spojen se slabostmi svých kazatelů a kazatelek a dřív nebo později bude stejně semílán svou dvojznačností: je to církev?, není to církev?, jak to může být necírkev, když většina neKostelových duchovních jsou placenými faráři nějaké církve?, není to jenom misie, odlov pro jejich kamenné církve? Jestli z NeKostelu něco užitečného vzejde, tak leda něco reflexe pro církevní prostředí.
Svou vlastní cestu po opuštění církve českobratrské evangelické vidím v tuto chvíli jinde. Možná provizorně jinde, nevím sám, jestli zde vzniká něco pro mě celoživotního nebo jenom situačního, ale: stal jsem se u nás v Brně součástí jakéhosi volného gnosticky orientovaného společenství, které je neveřejné a má určitou lehce zednářskou strukturu. Každý nový člen nebo nová členka musí být doporučen stávajícím členem, což není formalita, doporučovatel musí seriózně zdůvodnit ostatním, proč považuje připojení nového zájemce za přínos pro ostatní, popřípadě i pro něho a potom se dostaví na naše setkání i tento uchazeč a také on musí uspokojivě zdůvodnit, co od pobývání s námi a mezi námi očekává. Potom je přijat. Ještě nikoho jsme neodmítli, ukázalo se, že tyto vstupní nároky jsou tak závažné a to, co jediné můžeme nabídnout (nic jiného než toto pobývání s námi a mezi námi a sdílení s námi), je dostatečně „čisté“, aby nelákalo nikoho jiného než ty, kteří mají vážné úmysly. Spojuje nás snaha úzká vazba na Nový zákon (řada z nás čte v řečtině a má klasické filologické nebo nějaké podobné vzdělání) a na reálie prvotní církve, ale zároveň tyto texty i svět okolo nás čteme „gnosticky“: věříme a naše životní, že svět je zlé a temné místo, že svět je „stvořen špatně“. Zajímáme se i o odkaz starověkých gnostiků a naše společné hledání a uvažování je vykloněné i do filosofie antické a moderní. Nesoudíme, do jaké míry kdo z nás souvisí s kamennými církvemi – někdo vůbec, někdo zčásti ano. Tohle je mimo náš zájem. Kdo považuje za užitečné prodlévat mezi námi, nechť to využije k dobrému a může být katolík nebo buddhista nebo zcela bez konfese. Je nás 15-20, nemáme žádné vedení, nemáme žádnou formu, nechováme se jako spolek – jednoduše se scházíme, v neposlední míře v hospodě, různí členové komunikují a sdílejí se zvlášť, někteří mají mezi sebou i intimní vztahy (jsou však žádáni o odpovědné chování a o to, aby jejich sexuální chování nenarušilo společenství, zejména s ohledem na možnost rozpadu vztahu). Netoužíme nikoho lákat, netoužíme expandovat, netoužíme se formalizovat. Připadáme si v dobrém slova smyslu jako určité vtělení gnostického společenství prvních staletí našeho letopočtu. To vše se prolíná s mou situací nedávného ovdovění a se specifickým geniem loci Brna a brněnských čtvrtí.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód