Odpověď na příspěvek: Re: NeNárod

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 23. 11. 2022 08:02
Předmět: Re: NeNárod

„Vede víra nutně ke společenství?“ Dráždí mě tam to slovíčko „nutně“; vytváří velký tlak morální a logický. Tak to nad to „nutně“ bych doporučil napsat jakýsi otazník. Neznám snad žádné náboženství, které by dříve či později nedošlo ke společnému sdílení alespoň do nějaké míry. U vyhraněného individualismu nejeden náboženský projekt třeba začíná, ale rozhodně u něj nekončí. I křesťanství zažilo model poustevníků, osamocených asketů, mystiků. Pokud v Žd 10,25 autor epištoly napomíná ke společným shromážděním a vyslovuje se proti jejich zanedbávání ze strany některých, dozajista reaguje na nějaký trend v rané církvi přítomný.
Víra NEvede ke společenství přímočaře. V antice hrálo společenství jinou roli než dnes, ve všech směrech bylo nezbytnější stát se součástí nějakých komunit počínaje rodinnou, aby se vůbec dalo přežít, pracovat, obchodovat. Ve srovnání s dneškem neexistovala žádná komunikační virtualita (ve které by bylo možné si rozmarně a zcela nezávazně „navolit“, jak a v čem se budu sdílet s kým), neexistoval ani evropský sociální stát, který nenechá nikoho padnout a nechá ho existovat a vyživovat i za okolností, kdy bude ignorovat všemožné legislativní nebo třeba také kultické závazky k němu. Vím, že když církev ústy svých představitelů tepe ty, kteří jsou bezpartijní a svou víru ve společenství církve nesdílí, jsou za tím zpravidla velmi prozaické zájmy (o to, aby měl farář v kostele plno, aby měl sbor víc financí z členských příspěvků, aby farnost „fungovala“ a našlo se dost úderníků ochotných posekat trávu na farní zahradě a přichystat květiny na oltář). K těmto záměrům neváhají kazatelé různě zneužívat prosociální motivy Nového zákona, ukazující na církev jako Tělo Páně a modelující altruistické chování (tj. následování Krista) výrazným způsobem uvnitř věřícího společenství.
Ke zbylým dvěma otázkám: srov. Augustinovo „ama et fac quod vis“. Kdo chce následovat Krista, ať si ve světle tohoto záměru Krista následovat zcela nenátlakově zodpoví, jestli mu za to stojí snášet církevní život, v jaké církvi ještě ano a v jaké ne, jestli vůbec někde. Toto je prázdné místo svobody, které za našeho milého hledače nikdo zvnějšku autenticky nevyplní.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód