Odpověď na příspěvek: Re: CovFeFe

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 06. 2021 08:27
Předmět: Re: CovFeFe

Řádné myšlení je namáhavé. Mnohem těžší než flákat myšlenky jednu přes druhou.
Semi, vy jste vytáhl z Bible slova, že "Bůh kárá a trestá". A z toho jste vyvodil, že když my "nekáráme špatností, tak je to příznak lhostejnosti nebo škodolibosti". - Aspoň mě kontrolujte, jestli vám rozumím správně. Takže jste udělal dva myšlenkové kroky najednou. Z toho, že Bůh kázá a trestá, jste vyvodil, že i my máme kárat. A v druhém kroku jste jaksi vyvodil, co znamená, jestliže nekáráme. - Ani jeden z těch vašich kroků není dobře založený.
To, že je v Bibli řeč o kárání a trestání Božím, spočívá na třech obecncýh předpokladech. 1) na důvěře, že Bůh je dobrý a chce pro lidi dobro; 2) že Bůh ví, co je dobro a co zlo; 3) že Bůh dobře naprosto zná situaci lidí, takže dovede spravedlivě posoudit, co je u člověka odsouzeníhodné, přiložit na život člověka míru dobra a zla. - A takovou roli si má osobovat člověk? Splňuje tyto předpoklady? Kladná odpověď by byla velmi troufalá. Snad mohou kárat trestst rodiče, pokud a dokud mají takovou důvěru dětí. Snad může kárat a trestat do určité míry stát, pokud na něj takovou důvěru delegujeme, aspoň abychom se vyhli nebezpečí násilí. Ale aby se takové soudcovské role někdo ujímal svévolně? To je právě zase pýcha

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód