Odpověď na příspěvek: Re: CovFeFe

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 06. 2021 11:32
Předmět: Re: CovFeFe

Kontext Zj 3,19 je o morálce. Semi, já vás nechci na nic nachytat, já se chci s vámi o tom "pobavit". Má první rozvíjející otázka: Kdo je adresátem těch slov, do jaké situace ta slova o trestání Božím mluví? - A druhá otázka, je tu řeč o trestání a kárání Božím, jak z nich vyplývá, že když nekárám já jako člověk, je to "příznak lhostejnosti a škodolibosti"?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód