Odpověď na příspěvek: Re: Olympiáda v Londýně

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 05. 2021 08:00
Předmět: Re: Olympiáda v Londýně

Jirko, takže apoštolu Pavlovi, který řekne, že křesťané mohou jíst maso, použité při pohanských obřadech, byste řekl: Pavle, ty to zlehčuješ. Ty nejsi apoštol, ty jsi selhal. Ty nevidíš to nebezpečí? Tvým úkolem je varovat, vyhrožovat, vidět riziko. Vždyť oni se tím na těch obřadech taky účastní, na pohanských obětních hodech. A vliv pohanství stále vzrůstá!
1K 8, 4-6: Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi – jakože je mnoho takových bohů a pánů – my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód