Odpověď na příspěvek: Re: Znamení šelmy

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 05. 2021 15:30
Předmět: Re: Znamení šelmy

Vidím v tom dvě roviny. Rovinu lidskou, mezilidskou. Zde se vyskytují i lidé zlí, i velmi zlí. My všichni jsme nějak zlí. Přesto dovedeme pochopit, co znamenají slova o odpuštění nepřátelům, o velkém odpuštění, o solidaritě v hříšnosti.
Pak je ovšem jeětě nadlidská rodina zla, démonství, ďábelská. Je? Určitě si máme dávat velký pozor, pokud bychom příslušnost k ní chtěli nějakému člověku přisuzovat. Ale Bible, i Nový zákon o ní na mnoha místech mluví. Proti ní pak máme bojovat, jí máme zatracovat.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód