Odpověď na příspěvek: Re: Znamení šelmy

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 05. 2021 10:47
Předmět: Re: Znamení šelmy

Že zde nejde o dilemata víry? Co má křesťan jako křesťan za této situace dělat? Podle mého se politické rozhodování dotýká až nejhlubších motivů naší mysli, našeho srdce. Jistě, dá se to bagatelizovat, v tom máte pravdu, že celá politika je špína, že odstraníme jednoho a přijde druhý podobný, že se něco slíbí před volbami a pak po volbách je to vždy jiné. Ale ty hodnotové otázky: to nnám tenhle populista slibuje, budu se podle jeho slibů rozhodovat? Anebo vím, že se my lidé musíme omezit a šetřit planetu, jak to zdůrazňují zase ti druzí? Ale zase by spolu s tím chtěli nastolit nějaké levičáctví, levičáctví rovnostářské. Anebo to hodím těm, kdo explicitně řeknou, že jsou strana křesťanská, a s tím spolknu mnoho věcí, s kterými u nich nesouhlasím? To přece není rozhodování jednoduché a povrchní. Ano, řekl bych, že jsou to dilemata týkající se i víry.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód