Odpověď na příspěvek: Re: Seberu vám to neslyšení

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 06. 2021 06:56
Předmět: Re: Seberu vám to neslyšení

Slova "syn člověka" v Bibli znamenají buď, jak vy píšete "člověk jako každý jiný", prostě paralelu k "člověk", např. Ž 8,5. Jindy ovšem znamenají výsostný titul: Dn 7,13; Zj 1,13, jako Mesiáš, podobnost s člověkem.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód