Odpověď na příspěvek: Dal jim uši aby neslyšeli

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 07. 06. 2021 18:49
Předmět: Dal jim uši aby neslyšeli

»Jakož psáno jest: Dal jim Bůh ducha zkormoucení, oči, aby neviděli, a uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne.«
"Psáno" je to především zde, tenhle odkaz vám v sekci "konkordancie" chybí:
»Ale nechtěli pozorovati, a nastavili ramene urputného, a uši své obtížili, aby neslyšeli. A srdce své učinili kámen přetvrdý, aby neslyšeli zákona toho a slov těch, kteráž posílal Hospodin zástupů Duchem svým skrze proroky předešlé. Pročež přišel hněv veliký od Hospodina zástupů. Nebo stalo se, že jakož volajícího neslyšeli, tak když volali, neslyšel jsem, praví Hospodin zástupů.«
Myslíte, že se to týká jen těch dávno minulých?
A k tomu dodám: Ďábel jim k tomu dal Média, aby odváděly lidi od podstatného k banálnímu a další, aby sloužily jako kontrolovaná opozice, Filmy aby drásaly lidem City a plnily je falešnými představami, dal jim Fóra, která jsou Cenzurovaná zaslepenci a kontrolovanou opozicí, dal jim Encyclopedie plné Lží a Pomluv jako Wikipedie, aby se nasytili zfalšovaným "vzděláním", dal jim překroucené Církve, aby zaváděli Věřící na falešné pověry…
Víte, mám pocit, že Hospodin je nyní zoufalý, že se v téhle Sodomě nenašlo ani těch deset Spravedlivých, kteří by nebyli někým Zaslepeni, aby neslyšeli… Je mi nás líto…
πα½

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód