Odpověď na příspěvek: Re: Překlad...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 19. 02. 2019 16:02
Předmět: Re: Překlad...

A ještě vysvětlím k textu zde nahoře, kde jsem psal, že jsme Lepší (supreme) kolektivně: Jsme lepší i morálně, že se obvykle na nikoho nevytahujeme zbytečně… Ačkoliv nikdo z nás není průměrný, všichni dohromady jsme průměrní. Ačkoliv nikdo z nás nebo z nich není průměrný, přesto v průměru nejčastěji potkáte průměrného zástupce dané skupiny atd… Tedy ačkoliv je oprávněné a-priori (předem) být opatrný a z dálky považovat daného člověka za průměrného zástupce dané skupiny, již není oprávněné zblízka jednotlivce nechávat pořád v tom jednom pytli, když se můžete přesvědčit a rozdílu. Tedy jsme-li lepší kolektivně, tak přesto mohou být nejlepší z té horší skupiny lepší, než většina z té lepší skupiny… Takže na individuální úrovni to k ničemu neopravňuje, ale individuální přístup vyžaduje individuální chování, ale se Skupinou je třeba zacházet Skupinově, Hromadná Migrace (Kolektivní masová vlna novo-usedlíků) není soubor Individuálních Turistů (kteří se zase obvykle vracejí).
Jen na okraj přílepek k tomu 911 nahoře a k čertům, tak hlavní podíl na zametání 911 pod koberec měli nějaký Čertov (šéf FBI tehdy, zorganizoval export všech železných pozůstatků šupem do Číny, takže bohužel nešly analyzovat, jestli to sundali nano-termitem nebo mikro-jadernou bombou (tomu věřím víc a jadernou fyziku jsem amatérsky studoval ale ještě se přeptám odborníka), když tam pod tím pak bylo několik týdnů rozteklé železo a kráter jak z lávy, a jestli ty rakoviny v New Yorku měli z azbestu, kvůli kterému se ty domy měly stejně zbourat, nebo z radiace) a nějaký Hellerstein (místně příslušný soudce, co doteď zametá pod koberec žaloby poškozených), a ten Okultní (tajný) Klub 322, o kterém se povídá, jak se zabývají černou magií, ale podrobnosti jsou Okultní nebo-li tajné, do kterého patřili oba prezidenti Bushové i třeba J.Kerry, má ve znaku lebku a zkřížené hnáty, to je i ve Wiki a tajné to příliš není… To jen taková vtipná perlička na okraj, jen jsem si vzpomněl s těmi čerty… Ta sice nic nedokazuje, ale jen to podtrhuje symbolicky…

A ovšem, ačkoliv i jinde říkám, že jsem rasista a nijak zvlášť se za to nestydím, ale v mém pojetí to je druh Lásky k Bližním s pochopením, že někdo je bližní a někdo není, ty ostatní jen Respektuji, pokud mým Bližním neubližují, tak ale s každým tu jednám Jako Rovný s Rovným, od Starosty až po Cikány (což je tu Společenský žebříček, jen shodou okolností má na jedné straně genetický kvalifikátor), a jediný, koho na ulici nezdravím jako první, jsou kluci pod 20 a holky pod 14, protože to je zase nějaký bonton, když jsem chlap přes 40, ale když mě děti pozdraví, tak je pozdravím taky… Víte, jsou místa, kde se lidé zdraví třeba i na protější stranu ulice a máte (nebo můžete mít) z každého jednoho radost, když je potkáte… (To pak zas třeba jinak pochopíte pojem "přelidnění"… Když přijedu do Prahy, tak lidi na ulici samozřejmě nezdravím, kromě známých, nebo občas ze zvyku, ale tam je to lidem spíš divné… Což není nějaké lovení pozornosti. Prostě tady se lidé nemíjejí, tady se potkávají… A ovšem v té třeba Praze sice minete za den spoustu lidí, ale potkáte jich třeba i méně, než jich potkám tady, kde nemíjím nikoho…) … Jako třeba, když sem chodí Cikán žebrat (tedy on si chodí půjčovat ale já si nějak nepamatuji, že by někdy něco vrátil, mě je ale blbý ho poslat pryč s prázdnou, když mi to v tom řádu nijak zvlášť nevadí), jednou přišel i s holkou, že je s ním těhotná, poprvé mi to nedošlo hned ale až minutu potom co odešli, ale když tu byli podruhé, tak jsem jí především vynadal: "Hele, je to cikán!", ale když mi řekla, že je poloviční cikánka taky, tak jsem jí řekl, že pak to je jejich věc, potřetí nedávno přišla už sama, zas prý někam utekl… (On sice je nebo vypadá jako Kámoš, ale nemá to, čemu my tady říkáme "Svědomí", a myslím po dlouhých zkušenostech, že většina i když ne všichni z nich ho vůči "Gadžům" nemá… Což jaksi ospravedlňuje a-priori ostražitost… A k tomu ještě, "Cikán" je staletími oprávněné označení v našem jazyce, ale "Rom" je rasistický novodobý termín, prý to znamená "Člověk" v jejich jazyce, tak tímhle termínem se vyjadřuje, že ti ostatní "Člověk" nejsou? Nebo že mám opustit svůj jazyk a používat jejich? Ať si říkají Romové, to je jistě jejich právo, aby používali svůj jazyk, ale já mám stejně tak právo používat zase náš jazyk a nenechat si nutit pod trestem ten jejich místo našeho…) … Takový dědičný hřích - dědičný znamená především genetický, toho už se ty děti nezbaví a vy byste je (svoje děti) nechtěli do toho uvrhávat, kdybyste si to lépe rozmysleli… Protože i takový cikán nebo černoch nebo běloch pořád ještě může být hrdý na své kořeny a identitu, ostatně díky tomu tu cikáni dodnes po staletích v Evropě jsou a nebyli smíšeni aby zanikli, ale takový bastard z více ras už nemá, na co být hrdý, tedy na příslušnost ke své Skupině, už není členem ani jedné ani druhé… A ovšem to (miscegenace) je Hřích, který sice nezabíjí (dokud je v přiměřeně malém měřítku společensky, ale oni (arabové a afričani) se ani netají tím, jak prý nás vybijou, až jich tu na to bude dost), ale je dědičný… A ovšem dědičné hříchy jsou i jiné genetické dispozice nebo návyky se dědí od rodičů ne-biologicky ale duševně, tam je pak zas třeba myslet na to, co člověk dětem svým příkladem vštěpuje a na jakou cestu je tím vede…
Tedy ten Rasismus i Nacionalismus (to je totéž, jen jedno je na Genetické úrovni a jedno je na úrovni Symbolické, Vlasti, Jazyka, Kultury…), který je správný a spravedlivý, je Láska k Vlastním a Respekt s Ostražitostí k Cizím. Nezkoušejte nám Lhát, že nikdo není Cizí… Je to naopak, totiž že všichni, kdo nejsou Naši, jsou Cizí… Vím, kdo jsem, a vím, kdo nejsem, tedy členem které skupiny jsem a členem které skupiny nejsem, (některou tu příslušnost jsem zdědil a některou jsem si mohl vybrat nebo nevybrat), a nenechám si ani vlastní ani jejich skupinu zničit jejím popřením. A není to ani Sobectví, je to naopak Altruismus, že chápu, že musím členům vlastní skupiny pomáhat, protože do Budoucnosti jdeme Společně, a členům Cizích skupin můžu pomáhat natolik, pokud tím neškodím Vlastním, to by pak totiž byla Zrada… Naopak je prozíravé pomáhat i cizím skupinám přinejmenším natolik, aby je Nouze nedohnala k většímu Škodění, což platí i v rámci Společenských Tříd uvnitř národa, i navenek… A ovšem k členu skupiny, která obvykle je škodící, jsem a-priori ostražitý a není to Fóbie, je to Zkušenost a umí to všechny živočišné druhy, je to zcela přirozené a správné. V tomto "obvykle", "a-priori" a "škodící" dohromady znamená, že by mě musel napřed přesvědčit, že škodlivý není, abych nemusel být ostražitý… A samozřejmě máme právo nebýt naivně bezbranní… K tomu, že ti Inteligentnější nebo spíš Upřímnější se dají přesvědčit Rychleji (to tu mám zkušenost s Kočkama, jak dlouho se která bojí příchozích), ale jen ti Naivnější nejsou ostražití vůbec a pak mají Zlí snadnější jim škodit… K podobenství, jak zasel ďábel plevel do pšenice (Mt13:24-30, "weed into wheat", a ovšem jsem přesvědčen, že to platí zejména v tomto genetickém a národním smyslu, i když jiné významy nevylučuji, nebo přinejmenším nepopřete, že to může platit i v tom geneticko-národním smyslu, a pak ještě, je tam "plevel" ζιζανιον 'zizanion', dost pravděpodobně od hebrejského (i aramejského) slova זיז 'zíz' s významy: "Zřejmý,viditelný" anglicky "Conspicuous", a také "Nadbytek,Přebytek" anglicky "Abundance", a není to podle mě podobnost čistě náhodná! Ani nemusíte zkoušet tvrdit, že to v textu podobenství, které není zemědělská příručka, a který překládali aramejci z aramejštiny, má v řečtině jinou etymologii… A "zřejmý" je rozdíl ras, pokud nezdeformujete děti špatnou výchovou, aby byly rasoslepé…), a inu, i plevel i pšenice jsou rostliny, ale to neznamená, že jsou stejné… A pak také, na různých polích je různá rostlina "doma" (pěstovaná) a jiná je tam plevel, takže když je třeba zas kukuřičné nebo řepkové pole, tak tam je i ta pšenice zase plevel… A viz Dt22:9, a i ve smyslu etnickém to platí, to není zemědělská příručka, je to duchovní text… (Akorát běžné překlady nejsou dobré, ale ovšem jak teď vidím, i ten v mé knize není moc dobrý… asi jsem také měl použít "směsice" a ne "věznice" z možných významů téhož slova, takže dnes bych to spíš přeložil takto: "Nezaseješ svůj vinohrad směsicemi, aby neposvětíš to naplnění toho semene, které zaseješ, a úrodu té vinice", a to i, nebo spíš zejména, ve významu etnickém… A viz i Lv19:19 , zrovna tuhle kapitolu Lv19 jsem jako jedinou z Lv ve svém překladu nevyškrtnul… "Má ustanovení budete strážit: svou zvěř nepoložíš směsici, své pole nezaseješ směsici a zrada (~šaty) směsice cválánískákání (~lněnovlny, ~GMO!, nebo něco jiného když v jiném kontextu tam to slovo není? Že to rabíni tehdy nějak vysvětlovali není pro mě argument.) nevystoupí (~nebude vystoupena) na tebe.", a opět to platí i v etnickém významu, ale ani význam jako zákaz zvířecích genů do rostlin se nedá vyloučit… to zas třeba včas nedoceníte, co takhle jednou někdo vypustí za plevel, co se ho budete těžko zbavovat, zde tedy myslím v zemědělském významu… I kdybyste to chtěli vykládat jako zemědělskou příručku, tak ale podobenství v Evangeliu rozhodně nejsou myšlena v zemědělském významu, a ovšem v M.t.1324 je doslova σπερμα …) A ovšem, on se sice každý přirozeně rodí jako rasista (už kojenci rozeznají své od cizích ras), ale ne dost, to je potřeba ještě vyučovat, a ženy zejména, aby nespáchaly naši genocidu, zničení genů nahrazením jinými, a ovšem nepřítel (který leckdo v tomto podobenství chápe, že pochází od Ďábla), není Plevel tedy Příměs (v moderním překladu NS je poznámka pod čarou, že "rozesel" je řecky "přisel", s tou jako leckdy (ale ne vždy) souhlasím), "nepřítel" (nebo "zrádce") je ten, kdo je přivedl a brání vyučovat obranu před genocidou (rasozaslepující (raceblinding) výchovou), a zejména také (naprosto nejen v rasovém smyslu) pěstováním nesprávného Vkusu a Morálky, protože především Vkus i Morálka nás chrání před genocidou i před bažinou zvráceností, Vkus je dobrovolný a Morálka je jistější, ale je potřebné je oboje Učit… Morálka se vyučuje především Opovržením Nemorálního, Vkus se vyučuje především Obdivem Krásného a Prospěšného, a Vkus i Morálka se ničí především Obdivem Hnusného, ale i opovržením Krásného a Prospěšného… Takže kdo vyučuje Obdiv Hnusného a Neprospěšného (a je třeba chápat, že Hnusné je nebo by mělo být především to, co je Škodlivé), je Nepřítel nebo Zrádce (pokud je Náš), protože směřuje další generaci ke zničení asimilací nebo ke zpustnutí nemravností… ((A ovšem televize nebo reklamy, které cíleně a opakovaně ukazují bělochům (zejména běloškám) krásné černochy, a černochům krásné bělochy, jsou rasozrádné nebo rasozaslepující a jsou od Ďáblových synů, kteří vás tím chtějí vyhubit, dětem je odepřete a sami sledujte jiné, které zrádné nejsou, říká se tomu někde: "volte nohama" ve smyslu "utečte pryč"… Jistě máme svobodu volby se nenechat zkazit, ono jim to dojde, když ztratí diváky… V USA už to je ovšem jinak, když to tam je multi-kulti už staletí a skoro nikdo tam není víc doma, než ti druzí…)) Ve významu i genetickém, i společensky-morálním, i jaký další vás napadne… A ovšem Škůdce je třeba Zneškodnit ve smyslu a v míře, aby už neškodili, ale nedá se to dělat Brutálně nebo příliš Přísně, protože to bysme s vaničkou vylili i dítě, jak se říká, ale je třeba Apelovat na Vkus (i Zhnusením a Odmítáním Obdivu Hnusného a Neprospěšného, ve významu i výtvarném i společenském) a bránit tak Svobodu Slova ale zejména Svobodu Pravdy, aby nám Nepřítel nebral tuhle Mírnou Obranu a vedl nás tak k výběru mezi nutností Nemírné Obrany a Sebezničením… A "Nepřítel pocházející od Ďábla" přesně ve významu i toho podobenství "o zasetí Plevelu", i ve významu téhle věty v J8:44, jsou ti z židů všech ras (tedy "žid" není konkrétní rasa, to si člověk vybírá ale děti to zdědí ale můžou se toho zříct na svých dětech, ti jsou zcela nepříbuzní (třeba sefardi a ashkenazi) a třeba na středním východě jsou ještě zas jiní, než tady okolo… a "ti z ž." doslova znamená, že ne všichni, ale jen někteří z nich… a ovšem ať se za to nestydí, když se k tomu hlásí, ale my to můžeme odmítnout, když to pochází od všudezdejších ale nikde domácích, co (nebo spíš pokud) jsou proti nám a ne s námi… což nejsou všichni z nich, ale jen ti škůdci a globalisti…) a ti, které to především oni naučili, kteří hlásají tenhle nebezpečný Rovnostářský (neo-komunistický) Blud a Lež, že Špatné je stejné jako Dobré, že Krásné je stejné jako Ošklivé, že Prospěšné je stejné jako Škodlivé, a že Plevel je stejný jako Pšenice… Nepřítel je především tahle špatná a zlá Filosofie a té je možné se Zříct… Já tím nedávám všechny židy na stranu Nepřátel, naopak mnozí z nich jsou s Námi na straně Obětí, ale původně a dosud především Jidášskou (židášskou, marxistickou) filosofii Rovnostářství (neo-komunismu) v rovině Ideologické, ta je především Nepřítel, kterého je třeba Odstranit v Obraně, i když její nositelé to samozřejmě mohou a měli by přežít, nebo ať si ji snad i nechají, ale my musíme mít právo ji odmítnout slovy i činy… Tak nám ale především neberte Svobodu Slova a Dobrého Vkusu, aby to mohlo jít po Dobrém a Slovem a nemuselo to pak jít ze Zoufalství Mečem… Dobrý Vkus je takový, který po Pravdě říká, že Lepší je Lepší a že Náš je Náš a Cizí je Cizí, a který neLže, že Lepší je Horší nebo Horší je Lepší, nebo že Cizí je Náš, nebo že je to všechno Stejné (en: "equal or identical")… I kdybyste chtěli tvrdit, že jsme všichni Děti nebo Obrazy nebo Stvoření Boží (leckdo to tvrdí), tak ale Bůh nás takhle stvořil Oddělené a Odlišné, nebo když tomu věříte (že to byla historie a ne proroctví), tak nás takhle záměrně oddělil po Babylonu, a ničit tohle Rozdělení je vzpoura proti Bohu (a vy víte, kdo především je Vzpoura proti Bohu), a pro Ateisty (přesněji Agnostiky) je to proti Přírodě (kdybychom se pořád dál křížili s myšmi, s prasaty, s opicemi nebo s černochy (tak šel prý postupně vývoj), tak jsme doteď stejní, což nejsme, to je prostě Biologie (Evoluce) velmi Objektivně (a pro věřící k tomu - to, že nás Bůh takhle postupně a velmi trpělivě vypěstoval nijak nesnižuje Jeho velikost a Bůh není podvodník, aby nás uplácal z hlíny, "prachem země" jsou myšleny chemické prvky, ale živý organismus se pěstuje postupně, a zas pro Ateisty, v tomto případě je to jedno, jestli ta Evoluce probíhala samovolně nebo s občasnými zásahy (taková Zahrada si také myslí, že roste sama od sebe a Zahradník že je jenom pověra), ale dá se ukázat, že samovolně leccos nejde, a že život vzniká z neživého bláta samovolně byla už středověká pověra, akorát ji pak posunuli o něco víc zpátky do minulosti, když to Pasteur dokázal, že je to nesmysl), ale ta Evoluce je daná především Afinitou k Vlastním a Straněním se i Předchozích stádií i úplně cizích druhů a je to přirozené a prospěšné a opak je nepřirozený a škodlivý) a pro všechny to je prostě proti zdravému Rozumu i Cti, zničit Vlastní nesprávnou pomocí Cizím… (Nesprávná pomoc cizím je taková, která může zničit nebo nepřiměřeně poškodit vlastní, a správná pomoc vlastním i cizím je taková, která vlastním neškodí, nebo jen snesitelným a přiměřeně vyváženým nepohodlím (tady je zas potřeba pochopit delší a kratší konec páky a také košili a kabát, ale zas sobecké trvání na vlastním pohodlí za cenu cizího strádání bývá neprozíravé, nejen sobecké, ale ono to pohodlí někdy i kazí), ale vlastní Genocida (zničení genů i postupnou náhradou i náhlým násilím) není přiměřené nepohodlí… Je někdo, kdo by to nechápal?)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód