Odpověď na příspěvek: Re: Překlad - "vražedlník" - má být "otrokář"...

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 17. 02. 2019 06:53
Předmět: Re: Překlad - "vražedlník" - má být "otrokář"...

Pane Semi, i teologicky jste asi vedle. Napíšte: "Ďábel není vrah, je otrokář. Zabíjí příroda." Tu "přírodu" jste si tu domyslel. Podle Bible hřích člověka "otročí", to ano, ale souběžně běží Bibli myšlenka, že hřích "zabíjí". "Mzdou hříchu je smrt" - Ř 6,23, ale podobně i jinde. - A že "pochopením se můžeme osvobodit", pochopením toho, že hřích zotročuje, to zní zase hereticky gnosticky. Podle Nového zákona osvobozuje víra v osvobodivou moc JK.

Přidat příspěvek:


















Ověřovací kód