Odpověď na příspěvek: Re: Překlad - "vražedlník" - má být "otrokář"...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 17. 02. 2019 02:50
Předmět: Re: Překlad - "vražedlník" - má být "otrokář"...

Řecky vskutku nijak moc neumím, akorát mám slovník a KJV s tagy (King James Version a za každým slovem číslo do slovníku) po ruce…
Děkuji za nasměrování… Asi ze 70% jste mě přesvědčil, ale tam je navíc απο "off", a je tam asi vždy, když to má význam "zabít"…
Zrovna vyjímečně u tohoto slova ale v Strongs slovníku není etymologie, odkazy na slova, ze kterých to je složené, ani u apokhteino není odkaz, protože to samotné khteino se tam nikde nevyskytuje…
Septuaginta je dost důležitý překlad, protože evangelia byla napsaná původně hebrejsky (nebo možná aramejsky) a to, co prý byla "neforemná" řečtina, je ve skutečnosti překlad podle slovníku septuaginty (kniha Claude Tresmontant, "Hebrejský Kristus", to vysvětluje velmi do detailu a správně… Ostatně Matoušovo evangelium v hebrejštině existovalo ještě v 10. století, ale zřejmě při nějakých pogromech na synagogy ho spálili, když nevěděli, co to je… Nebo to prostě přestali opisovat, protože skrz historii se zachovalo jen to, co pořád dokola opisovali, papyrus po pár stoletích zetleje… A ovšem mohu potvrdit, že některým pasážím v novém zákonu se dá lépe rozumět, jen když se zpátky správně přeloží do hebrejštiny… Rozhodně sotva by někdo tvrdil, že to Ježíš říkal řecky… Říkal to aramejsky nebo možná hebrejsky… Zejména Zjevení psal Jan sice řecky, ale tak, aby tomu rozuměli jeho krajané, protože tam jsou slovní hříčky, které navazují na analogické slovní hříčky ve starém zákonu ale obměňují je tak, že to je lepší než původní, což samo o sobě je důkazem, že těm původním rozuměl a ty nové tak změnil správně… Například 12 drahokamů Nového Učení Mírů, obměnil je oproti septuagintě, ale HNT Delitzch překlad do hebrejštiny tam dal ty původní ze starého zákona… Ale Jan obměnil jen a všechny ty, které po zpětném překladu do hebrejštiny nedávají dobrý smysl ale špatný… To jen na okraj…)
Tedy třeba v LXX (septuaginta) je v Ex7:5 εκτεινων slovo G1614 "to stretch out, stretch forth" a překládá hebrejské slovo נטה "to stretch or spread out; by implication, to bend away", v češtině v překladu KB i ČEP "vztáhnu ruku svou na Egypt"… (slovo je 14x v Novém Zákoně, asi 109x v LXX)
Tak tedy ještě jiný slovník:
κτείνω • (kteínō) 1. to kill, slay
Tady uvádějí i to antropokhtonos (to je těch 70%, které mě přesvědčily).
Ke slovu, které jsem našel já, je ale toto:
κτᾰ́ομαι • (ktáomai)
1. (transitive) to get, obtain, acquire, gain, win 2. (transitive, of consequences) to bring on oneself, incur 3. (transitive, perfect and pluperfect) to have acquired, have, own, possess
V sekci "Present contracted third plural" je κτῶνται , takže tam také může být "ν" a ne jen "μ" … (To je těch 30% pro moji etymologii…)
Tedy by mě pak zajímalo, která jiná antická literatura to používá v tomhle tvaru, ale když to hledám, tak to všude odkazuje jen na tyhle dva výskyty v Evangeliu J8:44 a 1J3:15, které oba mohou znamenat i "otrokář" a dává to zřejmější smysl… To když je na tom 2000 let nějakých interpretací, tak se původní reference pod tím hledá těžko…
Děkuji ale tedy za upozornění, že na téhle své etymologické interpretaci "otrokář" nebudu nijak důrazně trvat, když je s větší pravděpodobností mylná…

Víte, ale z teologického hlediska, Ďábel není vrah, je otrokář. Zabíjí příroda (včetně bakterií, anebo obránce zabíjí útočníky, justice zabíjí vrahy), a je to mnohdy spravedlivé, každý zemře, ale každý nemusí být zároveň otrokem hříchu… A ovšem také Karma, a to i Kolektivní, zabíjí, v řeči 21. století se to jmenuje Kauzalita, v řeči středověku se tomu říkalo "Boží mlýny"… (To, že by Karma fungovala až v příštím životě, je jen Indická desinterpretace…) Víte, málo-co je tak jisté a spravedlivé jako to, že dříve nebo později jako jedinec stejně zemřete, a ovšem většinou to přijde jako důsledek vašich předchozích činů a voleb (třeba rakovina - jednak to jsou sub-buňečné asi viry, takže je to trochu nakažlivé, ale normálně se s tím organismus vypořádá, ale třeba Cukrem se rakovinné buňky živí preferenčně - to pak ani nevíte, co je za co ani ne trest, ale Důsledky Příčin, Kauzalita…), nebo i kolektivně jako důsledek činů a voleb skupiny, ke které patříte (třeba kolektivní lhostejnost ke znečištění přírody nebo ke zdravotním zločinům), tomu se zase říká Ekologie…
A ovšem ve verších předtím se právě o otroctví hříchu mluví, což podporuje tu moji interpretaci… A chápu, že Tarot není Argument, ale viz kartu 15, ta právě to otroctví hříchu znázorňuje graficky… Protože to má smysl… Protože jeho pochopením se můžete osvobodit, i když to nebývá jednoduché, nebo lépe tam původně nespadnout, to bývá snazší, než se pak škrábat zpátky nahoru…
Dolu se padá vždycky snáz…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód