Archív článků

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  Nejstarší

Protivirová ochrana emailových schránek Evangnetu

Evangnet chrání elektronickou poštu antivirovým programem, který zavirovaný email smaže a automaticky informuje příjemce i odesílatele emailem s předmětem: "BLOCKED DELIVERY".

V posledních dnech se rozšiřuje emailový virus W32/mydoom, který maskuje svojí identitu. Pod cizí adresou odesílatele se šíří z napadeného počítače na adresy nalezené v adresáři.

Vynucená oprava serveru a změna některých hesel.

Z důvodu neoprávněného přístupu do systému a opakované snaze o jeho nabourání jsme byli nuceni učinit zásadnější změny. V té souvislosti byla změněna hesla pro přístup ke správě uživatelských stránek na Evangnetu. Nová přístupová hesla pro správu vašich stránek se dozvíte na telefonních číslech: 233381543, 241441509, 608530820, 777339381. Omlouváme se tímto za nepřístupnost serveru v čase, který byl nezbytný pro obnovu a nové zabezpečení, a který v dané chvíli nebylo možné oznámit předem. Přístup k e-mailovým schránkám zůstává nezměněn a je postaven na aplikaci se jménem NEOMAIL. Správci Evangnetu

Členská schůze občanského sdružení Evangnet

Zveme všechny členy o.s. Evangnet na výroční
členskou schůzi, která se bude konat dne 15. 12. 2003 v 18 hodin
ve sboru ČCE v Nuslích (Žateckých, Praha 4).
Prosíme svoji účast oznamte na adrese spravci@evangnet.cz
Členy, kteří ještě neuhradili svůj členský příspěvek na rok 2003 prosíme, aby tak učinili. (nelze platit zpětně!)
Členy, kteří nepodali písemnou přihlášku také prosíme, aby tak učinili.
přihláška ve formátu RTF.
text přihlášky:

PŘIHLÁŠKA
do občanského sdružení EVANGNET, IČO: 26610850.
Sídlo sdružení: Návršní 18, Praha 4 140 00
Já, níže podepsaný, vyjadřuji svobodnou vůli stát se řádným členem o.s.
Evangnet, které bylo registrované u MV ČR dne 4.12.2002.
Jméno a příjmení:
Subjekt:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum narození:
Variabilní symbol, který bude použit pro uhrazení členských příspěvků:
(obvykle ve tvaru poslední dvojčíslí roku narození, měsíc a den + další čtyři čísla tak, aby byla zajištěna jednoznačnost. Nominální hodnota příspěvku činí 200 Kč.)
Občanské sdružení Evangnet má bankovní účet
u České spořitelny č.: 1945170329/0800


Svým podpisem stvrzuji souhlas se stanovami o.s. Evangnet
Stanovy jsou k dipozici na http://www.evangnet.cz/stanovy.htm

Datum:
podpis (funkce)

Novinky na serveru...

Kromě viditelných změn na titulní stránce (nejbližší akce, přírustky v diskusi, v Evangnetickém kalendáři a v odkazech) se můžete účastnit diskusí. Po přihlášení můžete navíc přidávat komentáře jak k aktualitám, tak k jednotlivým akcím v kalendáři.

Usnesení posledního synodu on-line

Usnesení 1.zasedání 31.synodu ČCE, které do internetové podoby upravil a hypertextovými odkazy na příslušná místa v círevním zřízení a řádech opatřil Jan Plecháček, najdete na stránkách synodní rady.

Webové stránky přesunuty na nový server

Webové stránky všech uživatelů Evangnetu byly přesunuty na nový server. Na novém serveru Vám budou k dispozici širší služby a bezpečnější přístup do Vašich adresářů.
Vaše dosavadní prezentace byly přestěhovány a měly by fungovat stejně jako na starém serveru.

Upozornění pro administrátory stránek:
Přechod na nový server znamená pro uživatele změnu v následujících dvou oblastech:
PŘÍSTUP a KÓDOVÁNÍ.

Přístup je postaven na SSH protokolu. FTP přístup již není možný.
Další podrobnosti jsou uvedeny v sekci otázek a odpovědí:
Jak umístit stránky na server?

Kódování češtiny přechází z ANSI-1250 na ISO-8859-2. Připravili jsme však server tak, abyste nemuseli měnit svoje zaběhané zvyky.
Další podrobnosti jsou uvedeny v sekci otázek a odpovědí:
Jaké kódové stránky Evangnet podporuje?

Doufáme, že nový server bude sloužit ke spokojenosti všem.

Bankovní účet občanského sdružení Evangnet

Občanské sdružení Evangnet má bankovní účet u České spořitelny č.: 1945170329/0800. Svoje členské příspěvky, prosíme, poukazujte na tento účet. Abychom mohli identifikovat vaši platbu, uveďte desetimístný variabilní symbol, který nám zašlete emailem. (možno použít např. rodné číslo) Členství v občanském sdružení Evangnet je dobrovolné. Chceme ale povzbudit všechny, kdo vidí ve službě Evangnetu přínos, aby se stali členy a podpořili tak naši práci. Členské příspěvky činí 200,- Kč ročně.

Podrobné informace o Evangnetu
Stanovy občanského sdružení Evangnet

spravci@evangnet.cz

Církevní zřízení a řády ČCE opět aktuálně....

Církevní zřízení a řády v platném znění po 1.zasedání 31.synodu (22.-25.5.2003) naleznete k on-line prohlížení ve složce ČCE. Aktualizované znění si také můžete stáhnout do svého počítače a prohledávat kdykoli off-line. K dispozici je archiv czr.zip nebo samorozbalovací czr.exe.

Před synodem aktuálně...

Ve složce ČCE naleznete nejaktuálnější Církevní zřízení a řády - s možností on-line prohlížení i ke stažení zabalené v .zip


Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  Nejstarší