Rubrika: Novinky na Evangnetu

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  Nejstarší

Novinky na serveru...

Kromě viditelných změn na titulní stránce (nejbližší akce, přírustky v diskusi, v Evangnetickém kalendáři a v odkazech) se můžete účastnit diskusí. Po přihlášení můžete navíc přidávat komentáře jak k aktualitám, tak k jednotlivým akcím v kalendáři.

Usnesení posledního synodu on-line

Usnesení 1.zasedání 31.synodu ČCE, které do internetové podoby upravil a hypertextovými odkazy na příslušná místa v círevním zřízení a řádech opatřil Jan Plecháček, najdete na stránkách synodní rady.

Webové stránky přesunuty na nový server

Webové stránky všech uživatelů Evangnetu byly přesunuty na nový server. Na novém serveru Vám budou k dispozici širší služby a bezpečnější přístup do Vašich adresářů.
Vaše dosavadní prezentace byly přestěhovány a měly by fungovat stejně jako na starém serveru.

Upozornění pro administrátory stránek:
Přechod na nový server znamená pro uživatele změnu v následujících dvou oblastech:
PŘÍSTUP a KÓDOVÁNÍ.

Přístup je postaven na SSH protokolu. FTP přístup již není možný.
Další podrobnosti jsou uvedeny v sekci otázek a odpovědí:
Jak umístit stránky na server?

Kódování češtiny přechází z ANSI-1250 na ISO-8859-2. Připravili jsme však server tak, abyste nemuseli měnit svoje zaběhané zvyky.
Další podrobnosti jsou uvedeny v sekci otázek a odpovědí:
Jaké kódové stránky Evangnet podporuje?

Doufáme, že nový server bude sloužit ke spokojenosti všem.

Bankovní účet občanského sdružení Evangnet

Občanské sdružení Evangnet má bankovní účet u České spořitelny č.: 1945170329/0800. Svoje členské příspěvky, prosíme, poukazujte na tento účet. Abychom mohli identifikovat vaši platbu, uveďte desetimístný variabilní symbol, který nám zašlete emailem. (možno použít např. rodné číslo) Členství v občanském sdružení Evangnet je dobrovolné. Chceme ale povzbudit všechny, kdo vidí ve službě Evangnetu přínos, aby se stali členy a podpořili tak naši práci. Členské příspěvky činí 200,- Kč ročně.

Podrobné informace o Evangnetu
Stanovy občanského sdružení Evangnet

spravci@evangnet.cz

Církevní zřízení a řády ČCE opět aktuálně....

Církevní zřízení a řády v platném znění po 1.zasedání 31.synodu (22.-25.5.2003) naleznete k on-line prohlížení ve složce ČCE. Aktualizované znění si také můžete stáhnout do svého počítače a prohledávat kdykoli off-line. K dispozici je archiv czr.zip nebo samorozbalovací czr.exe.

Před synodem aktuálně...

Ve složce ČCE naleznete nejaktuálnější Církevní zřízení a řády - s možností on-line prohlížení i ke stažení zabalené v .zip

Nový Evangnet

EVANGNET byl od základu přebudován.

Dnešní podoba Evangnetu - rozcestníku evangelických sborů přináší mnohé změny a nové služby.

Nové zpracování je jen povrchem hlubších změn, které všem návštěvníkům nabízí:

Registrovaným uživatelům dále dovolí:
  • on-line měnit informace o sborech, kazatelích, kazatelkách, seniorátech i kazatelských stanicích.
  • přidávat data do Evangnetického kalendáře
  • přidávat zajímavé odkazy do databáze odkazů
  • používat webovské emailové rozhraní (pro uživatele, kteří vybírají poštu přímo ze serveru Evangnet)


Na Evangnetu dále chystáme:

  • možnost měnit si přesměrování emailové adresy (nebo nastavit vybírání pošty přímo ze serveru Evangnet)
  • širší využití diskusí (možnost přidávání témat, stát se administrátorem diskusního fóra, vést uzavřené diskuse)


Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  Nejstarší