Rubrika: Co hýbe s ČCE

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 |  Nejstarší

ETF a týden neklidu

Zveřejňuji mail učitele a předsedy Akademického senátu ETF UK Jana Kranáta s informacemi o reakci ETF na návrhy vysokoškolského zákona a stručným průvodcem reformními návrhy. [celý článek »]

Církevní managment

Jeden z přípravných materiálů k diskusi o managmentu církve neformální Platformy Krize/Vize ČCE. [celý článek »]

E-cirkev.cz – pokus o nový web církve

Synodní rada spustila nový internetový portál „E-církev.cz“. Při té příležitosti uspořádala prezentační tiskovou konferenci a v různých výstupech se z úst synodního seniora i webmastera objevila slova o tom, že církev musí moderní formou předávat své postoje, pohledy na svět i informace mezi členy církve. S tím se nedá než souhlasit. Přitažlivě a srozumitelně informovat o církvi potřebujeme jako sůl. Jak se to podařilo? [celý článek »]

Emilio Alberich, Ludvík Dřímal, KATECHETIKA

Výchova a vzdělávání víry (katecheze) potřebuje důkladné theoretické zajištění a zapojení do celku činnosti sboru a církve, aby se minimalizovalo náhodné, naproti tomu posílila cílenost a jasná koncepce smyslu, cílů a poslání katecheze v ČCE. Vhodnou příručku k tomu jsem nalezl v knize KATECHETIKA Emilia Albericha a Ludvíka Dřímala … [celý článek »]

Změna je život - i v názvu časopisu pro mládež?

Na poslední poradě zástupců mládeže ze seniorátů v Brně byla formou petice zveřejněna výzva k hledání nového názvu evangelického časopisu pro mládež. Jak se má Bratrstvo jmenovat? Můžete sdělit svůj názor. [celý článek »]

Zpěv na Sjezdu mládeže

Chtěl bych se vyjádřit ke zpěvu na sjezdu nejen evangelické mládeže. Reaguji tak na probíhající diskuzi v časopise Bratrstvo, v číslech 8/06 a 9/06 [celý článek »]

Přehlížené stáří

Nenaříkáme nad stárnutím církve zbytečně? Není jen problém v tom, že se příliš orientujeme na mladé a podbízíme se jim? Tolik stručně k obsahu článku, který vyšel v září t.r. v Evangelickém týdeníku. Vzbudil reakce, které z technických důvodů nemohou všechny vyjít tiskem. Právě zde prostor pro diskusi bude. [celý článek »]


Nejnovější  | 1 | 2 | 3 |  Nejstarší