Seniorát ochranovský

adresa:
Na Sboře 80
511 01 Turnov

mobil: 737 976 030
web:
www.jednotabratrska.cz (rss)
email:

senior: f. Ondřej Halama 
náměstek: f. Jan Hrudka 
sen. kurátor: Hana Friede
náměstek: Jana Nejmanová

mládež: www.jednotabratrska.cz/mladez

sborů: 8
kaz. stanic: 5
členů: 517

IČO: 70229597
Účet: 963354389/0800
Datová schránka: 99cbbzq

o seniorátu

Ochranovský seniorát vznikl v roce 2000 ze sborů Jednoty bratrské, když se česká Jednota bratrská vlivem určitého proudu charismatického hnutí rozštěpila na dvě části. Sbory, které se zformovaly v Ochranovský seniorát, se snaží uchovávat a rozvíjet podobu života a učení, jaké jsou obvyklé v Obnovené Jednotě bratrské (Unitas fratrum, Moravian Church) ve světě. To znamená být ekumenicky otevřeným společenstvím, stojícím v tradici reformačních církví, se zvláštním důrazem na Jednotu bratrskou.
Vedle řádů a zřízení ČCE se ve svém životě a učení řídí Církevním řádem UF, zachovávají si zvláštní ordinaci a některé liturgické zvláštnosti. Ordinace v UF je přijata z předbělohorské Jednoty bratrské a má trojstupňovou strukturu, s biskupstvím, které je úřadem pastýřským a ordinačním, nikoli správním. Z hlediska mezinárodní UF tvoří Ochranovský seniorát samostatný distrikt, který má své zastoupení v grémiích UF a na jejím synodu.

sbory v seniorátu

sbor kazatel
(web)
JABLONEC nad Nisou
f. Dagmar Kubíčková 
(web)
POTŠTEJN
f. Jaromír Strádal 
(web)
PRAHA - OCHRANOVSKÝ SBOR
f. Eva Šormová 
(web)
ROVENSKO POD TROSKAMI
-
TANVALD-SMRŽOVKA -
(web)
TURNOV
f. Ondřej Halama 
UJKOVICE j. Václav Hájek 
(web)
ŽELEZNÝ BROD
f. Jan Hrudka 

  • Aktualizace: 02. 01. 2024, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová