Historie kazatelů na sboru ČCE KROUNA

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
23. 9. 1894 12. 12. 1896 f Jakub Caha vikář
14. 4. 1903 26. 11. 1905 f Jan Vladimír Šebesta farář
23. 2. 1908 22. 8. 1923 f Jan Toul farář; 1. 6. 1922 - 22. 8. 1923 senior Poličského seniorátu
23. 3. 1918 16. 9. 1918 f Josef Matějka výpomocný kazatel
28. 1. 1919 13. 9. 1919 f Josef Matějka výpomocný kazatel
8. 12. 1921 31. 8. 1922 v Karel Havránek vikář
20. 12. 1923 30. 6. 1953 f Karel Andrle farář, od 6.3.1942 - 8.7.1943 za něm. okupace pol. vězeň
1. 8. 1944 30. 9. 1945 f Jindřich Výborný diakon (Thst)
1. 12. 1954 9. 7. 1955 f Vladimír Kučera Mgr. vikář
10. 7. 1955 20. 12. 1996 f Vladimír Kučera Mgr. farář
1. 7. 1998 30. 6. 2003 f Pavel Kalus farář
1. 9. 2005 31. 8. 2014 f David Sedláček farář
1. 2. 2011 31. 7. 2017 f Marek Váňa farář
1. 10. 2018 31. 8. 2021 f Jan Mikschik
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE KROUNA

Poslední změny - schematismus