Historie kazatelů na sboru ČCE KRNOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1949 28. 2. 1955 f Jaromír Kryštůfek farář
1. 11. 1955 16. 11. 1961 f Tomáš Holeček vikář
15. 11. 1961 31. 5. 1968 f Jan Hroch vikář; od 1.6.1968 mimo církev. službu
1. 6. 1968 20. 3. 1970 f Jarmila Strádalová vikářka
1. 10. 1971 30. 6. 1988 j Bronislav Kielar diakon
1. 9. 1989 30. 11. 1995 d Milan Moletz diakon
15. 1. 1996 30. 4. 1997 j Bronislav Kielar jáhen
1. 9. 2000 30. 6. 2002 f Otakar Mikoláš jáhen
1. 9. 2003 31. 8. 2018 f Radovan Rosický jáhen
1. 9. 2018 31. 8. 2021 f Martin Litomiský do 28.2.2019 jáhen, od 1.3.2019 farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE KRNOV

Poslední změny - schematismus